دورهمی

یکشنبه 31 شهریور 1398

ثبت شعبه ی شرکت خارجی.

نویسنده: nazanin nazanin   


میدان عمل بعضی از شرکت های تجارتی به علت زیادی سرمایه بسیار وسیع و اغلب در خارج از کشوری که اقامت دارند ،به خرید و فروش یا سایر اعمال تجارتی اشتغال دارند.این قبیل شرکت ها گرچه در مقر اصلی خود به ثبت رسیده اند ،ولی چون در ممالک خارج به تجارت اشتغال دارند ،کشورهای دیگری که شعب این قبیل شرکت ها در آن جا به نام شرکت مقیم کشور بیگانه معامله می نمایند ،قطعاَ باید در امور آن ها رسیدگی های لازم به عمل نماید ،و این معنی ندارد که شرکت های داخلی همگی تحت نظم و قاعده باشند ولی شرکت های خارجی بدون رعایت تشریفاتی هر قسم عملی که بخواهند به نام شرکت مقیم خارج انجام دهند.به این علت در کشورهای متمدن شعبه ی هر شرکت خارجی که در داخل مملکت آن ها تاسیس می شود ،اول کاری که از آن انتظار دارند به ثبت رساندن شرکت می باشد.

 

مجوز و دستور ثبت شرکت های خارجی به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب 15 خرداد 1310 بوده و طبق ماده ی 3 قانون مذکور از تاریخ اجرای آن هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله ی شعبه یا نماینده  به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی مورخ 1358 چون در اذهان مردم خاطرات ناخوشایندی  از دخالت بیگانگان ،خصوصاَ شرکت های چند ملیتی در امور اقتصاد ایران و نتیجتاَ چپاول و غارت اموال ملی وجود داشت ،لذا برای کوتاه کردن دست اجانب در اصل 81 قانون اساسی مقرر گردید: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».

اصل فوق الذکر در عمل تولید اشکالات فراوانی نمود،زیرا اکثر ممالک جهان جهت برطرف کردن حوائج خود خصوصاَ در زمینه های تکنولوژی و صنعت محتاج به همیاری و مساعدت سایر کشورها هستند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.بنانراین جهت رفع این مشکل اداره ی ثبت شرکت ها بر مبنای اظهارنظر شورای نگهبان فقط زمانی مبادرت به ثبت شرکت های خارجی(شعبه یا نماینده)می نماید که قبلاَ با یکی از ادارات یا نهادهای دولتی قرارداد منعقد کرده باشد،به عبارت دیگر فقط شرکت های خارجی را که طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران هستند می توان به ثبت رسانید.

قابل توجه است هر گاه شرکت های خارجی دارای شعبه ای نیز باشند باید به ثبت آن هم مبادرت نمایند.

در صورتی که تقاضای ثبت شعبه ضمن تقاضای ثبت اصلی باشد باید با تعیین محل شعبه و معرفی مدیر آن یا کسی که حق امضا در شعبه دارد ،در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ،در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ،تقاضای ثبت شعبه به موجب اظهارنامه ای خواهد بود که رونویس تصدیقی  که برای ثبت شرکت اصلی در ایران داده شده و اختیارنامه ی مدیر شعبه ضمیمه ی آن گردد ،سپس مبادرت به ثبت شعبه خواهد شد.در هر حال دو آگهی تاسیس شعبه از سوابق مربوط به شعبه ،به محلی که شعبه دائر می شود فرستاده خواهد شد تا اداره یا دائره ی ثبت محل نیز همان آگهی را در روزنامه ی محلی منتشر نمایند.

هرگاه ثبت شعبه ی شرکت خارجی مدنظر باشد،ماده ی 8 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه ی مدارک زیر را ضروری دانسته است:

1)اظهارنامه ی ثبت به فارسی

2)سواد مصدق از اختیارنامه ی نماینده که مدیر شعبه است.

هر گاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

به موجب ماده ی 18 نظامنامه ی مذکور،پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ی ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه ی آن به تقاضاکننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:

1)نام کامل شرکت

2)نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره

3)مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

4)تابعیت شرکت

5)مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا

6)در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است

7)شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند

8)تاریخ ثبت 

9)امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

هر گاه تصدیق راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق در ثصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.

لازم به ذکر است،بعضی از شرکت های خارجی ممکن است یک یا چند قسم عملیات تجاری یا امتیازی از دولت تحصیل کرده باشند،این قبیل شرکت ها را شرکت امتیازی خارجی گویند.و ضمن تبصره ی ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای  قانون ثبت شرکت های خارجی مقرر گردیده(هر گاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسنادی که باید در موقع تقاضای ثبت ارائه دهد باید مواد امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت این امتیازنامه نیز تسلیم شود.

نظرات() 

یکشنبه 31 شهریور 1398

CE چیست و چه مزایایی دارد؟

نویسنده: nazanin nazanin   

 
CE  یک نشان استاندارد برای نشان دادن تطابق الزامی محصولات با منطقه اقتصادی اروپا است. در واقع هر محصولی که در این منطقه تولید و به فروش می رسد باید دارای این نشان باشد و البته شرکت ها و محصولات خارج از این اتحادیه هم برای ورود به این اتحادیه باید ابتدا این نشان را اخذ نمایند.  

CE در اصل مخفف عبارت فرانسوی  Conformité Européne می باشد که به انگلیسی به عبارت Conformity European هم تفسیر می شود . دارندگان نشان CE در واقع نشان می دهند که الزامات اتحادیه اروپا را رعایت کرده اند و محصولات انها واجد صلاحیت برای فروش در کشور های عضو اتحادیه اروپا می باشد. در واقع اتحادیه اروپا الزاماتی تحت عنوان EC ( کمیسیون اروپا)دارد که شرکت هایی که می خواهند محصول خود را در اروپا عرضه کننده باید این الزامات را رعایت کرده باشند. وقتی در ارزیابی هایی ثابت شود که این الزامات توسط محصولی رعایت شده است این محصول می تواند دارنده نشان CE باشد و آن را بر روی محصولات خود استفاده نماید.

بیشتر محصولاتی که نشان CE را اخذ می کنند می توانند محصولات خود را به بازار اروپا عرضه کنند مشروط به اینکه خود شرکت بصورت خودمختار و داخلی  کنترل های لازم را که به خود اظهاری مشهور است بر محصولات خود داشته باشد و نیازی به بررسی و  تائید صلاحیت توسط نهاد های اروپایی نباشد. به همین دلیل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اروپا قویا هشدار می دهد که این نشان به عنوان نشان ایمنی برای مصرف کننده نمی تواند شناخته شود.

در نتیجه نشان CE یک نشان استاندارد خود اظهاری است. اینکه برخی محصولات خود را مورد تائید استاندارد CE می نامند  در واقع خلاف گویی می کنند  چرا که این نشان به موضوع تائیدیه دلالت ندارد. برای اینکه یک نشان بتواند چیزی را تایید نماید باید آزمایشات مختلفی انجام شود و معیار های زیادی مد نظر قرار گرفته شود  که وقتی از نشان CE به عنوان خود اظهاری نام برده می شود نمی تواند خود معیارهایی برای تایید صلاحیت دیگران داشته باشد.

شرکت هایی که باید  نشان CE را داشته باشند شرکت هایی هستند که در داخل اتحادیه اروپا تولید می کنند، به داخل اتخادیه اروپا واردات دارند و یا محصولی را توزیع می کنند  و یا تولید کننده ای هستند که هر چند در خارج از اتحادیه اروپا تولید می کنند ولی دفتر آنها در این اتحادیه می باشد.

نحوه دریافت نشان CE

تمامی تولید کنندگان و واردکنندگان و محصولاتی که واجد شرایط برای دریافت نشان CE هستند باید یک ارزیابی انطباق را انجام دهند، سپس پرونده الکترونیکی تهیه کنند و اظهارنامه ای آماده و ارائه نمایند. برای این منظور باید مستندات لازم تهیه و ارائه شود.

شرکت های وارد کننده محصول از شرکت های خارج از اتحادیه اروپا باید اثبات نمایند که شرکت مربوطه مراحل خاصی را گذرانده و به تعهدات و معاهدات مربوط به ورود محصول به اتحادیه اروپا عمل نموده است. در اصل می توان اینگونه گفت که مسئول قانونی واردات محصول از شرکت های مختلف شرکت وارد کننده است و به همین دلیل او است که جوابگوی عدم تعهدات شرکت ها در صورت نداشتن استاندارد های لازم خواهد بود.

مراحل دریافت گواهینامه و یا نشان CE اروپا

تهیه گزارشی به نام گزارش شناخت محصول که مشخصات فنی و ویژگی های محصول را ارائه می کند
تهیه راهنمایی برای کاربرد محصول و نکاتی که به عنوان ایمنی رعایت شده است
تطابق و همسان سازی محصول با استاندارد های اروپایی
شناسایی و یکسان سازی با دستورالعمل ها و راهنماهای مورد کاربرد
تهیه آئین نامه ها ، روش های اجرایی و دستورالعمل های ی تهیه محصول به همراه طرح های کیفی ، نتایج تست و آزمون های بازرسی
تطبیق گزارشات و نتایج آزمون ها با الزامات و روش های تست مندرج در استاندارد های اروپا
اثبات انطباق ارزیابی و تطابق آن با استاندارد های مشخص شده با استناد به ارائه اظهارنامه ای که تولید و نتایج تست و آزمون در آن بیان شده است
تهیه و بررسی عملکرد های نقشه ها و نمودار های تولید محصول
شناسایی مخاطرات ایمنی و بهداشت و زیست محیطی و ارزیابی ریسک آنها
مدارک ممیزی و اثبات وجود سیستم مدیریت کیفیت در سازمان با ارائه گواهینامه معتبر و قابل پیگیری از نهاد های ذی صلاح
تکمیل پرونده فنی و چک لیست های مورد نیاز
و نهایتا اخد نشان و یا گواهینامه CE ور اجازه درج آن بر روی محصولات
هر چند سیستم مدیریت کیفیت و یاiso9001 در سازمان های متقاضی دریافت  ceالزامی است ولیکن پیشنهاد می شود شرکت هایی که به دنبال دریافت ce هستند ابتدا سیستم مدیریت یکپارچه که شامل سه استاندارد پایه و ضروری برای شرکت ها به نام سیستم مدیریت کیفیت iso9001 ، سیستم ایمنی و محیط زیست iso 14001 و سیستم ایمنی شغلی ohsas18001 می باشد را دریافت نمایند.

برای دریافت نشان CE قوانین خاصی وجود دارد که عبارتند از :

اگر محصولات با بخشنامه های خاصی مرتبط باشند باید قبلا و قبل از ورود به بازار اروپا نشان CE را دریافت نموده باشند.
تولید کنندگان باید مشخص نمایند که کدام بخشنامه با محصولات آنها مرتبط است
محصولات زمانی قابل عرضه در اروپا هستند که تمامی قوانین و بخشنامه ها را رعایت کرده باشند و ارزیابی انطباق آنها انجام شده باشد.
در صورتیکه بخشنامه مشخص کرده باشد یک شرکت سوم دیگر باید برای ارزیابی انطباق در ارزیابی حضور داشته باشد.
شرکت هایی که نشان CE را دریافت می کنند می توانند سایر استاندارد ها را هم دریافت کنند مشروط به اینکه اعتبار CE را زیر سئوال نبرد.
ارزیابی انطباق با بخش نامه ها و قوانین باید توسط یک شرکت معتبر انجام شود که این موضوع در اعتبار CE اهمیت زیادی دارد.

خود اظهاری چیست؟

با توجه به ماهیت و سطح ریسک یک محصول این تولید کننده است که تصمیم می گیرد آیا محصول می تواند تمام الزامات CE را در بر داشته باشد یا خیر. محصولاتی می توانند شامل حال خود اظهاری باشند که حداقل ریسک را داشته باشند که در اینصورت خیلی ساده تر می توانند نشان CE را دریافت نمایند.  سپس تولید کننده باید:

تصمیم بگیرد که آیا محصولات نیاز به CE دارند یا خیر و آیا باید با همه بخشنامه مطابقت داشته باشند؟
نحوه ارزیابی محصول را با استناد به بخشنامه ای که برای محصول وجود دارد انتخاب نماید. برای این موضوع مقیاس های متفاوتی وجود دارد که عبارتند از :
مقیاس نوع الف : کنترل داخلی تولید
مقیاس ب : آزمون کاربرد کمیسیون اروپا
مقیاس ج:  انطباق با کاربرد.
مقیاس د: تضمین کیفیت تولید
مقیاس ه: تضمین کیفیت محصول
مقیاس و: شناسایی واحد
مقیاس ز: تضمین کیفیت کلی
هر گاه هر شرکتی یکی از این مقیاس ها را رعایت کند می تواند اقدام به دریافت نشان CE بکند.

برای دریافت نشان معتبر ce انتخاب شرکت مشاور و حقوقی معتبر اولین اقدام و اساسی ترین مرحله است. از این رو ما به شما پیشنهاد می کنیم تجربه کار با بهترین کارشناسان ایران در زمینه سیستم های مختلف بین المللی را از دست ندهید. موسسه حقوقی  با سال ها تجربه و تخصص آماده همکاری با شما است.

ثبت نظرات

نظرات() 

برای چی باید علامت تجاری ثبت کنیم ؟
 
علامت تجاری معنی کلمه لاتین برند ( Brand)  می باشد که در تعریف آن باید گفت هر گونه علامت قابل مشاهده ای که بتواند اساس تمایز و تفاوت بیم محصولات شما با سایر محصولات دیگر بشود. علامت تجاری یک نشان دیداری است یعنی باید با چشم دیده شود و البته یک نشان تاثیر گذار که باید بتواند همانگونه که دیده می شود در ذهن مخاطب جای خود را باز کند. اساسا برند یا علامت تجاری با هدف شناسنامه دار کردن و هویت بخشیدن به محصولات یک شرکت تعریف می شود. اینکه مشتریان این شرکت با دیدن این شکل و یا نشان به سادگی تولید کننده این محصول را از سایر تولید کنندگام شناسایی کنند.

وقتی شرکتی اقدام به ایجاد یک برند می کند وارد فضایی رقابتی عظیم تر شده و به دنبال شناساندن خود به جامعه هدف می باشد. در ادامه این مطلب به دلایلی خواهیم پرداخت که چرا باید علامت تجاری ثبت کنیم.

دلایلی که باید علامت تجاری داشته باشیم.

برند شناسنامه و هویت محصولات شما خواهد بود.
اصولا مردم و مشتریان هر محصولی از اینکه به خوبی نتوانند با یک محصول رابطه برقرار کنند حس خوبی ندارند و این حس بد بزرگترین عامل دور شدن از محصول می شود. برند به محصولات هویت می دهد و از آنها در برابر محصولات زیاد بی شناسنامه در بازار یک محصول معتبر می سازد. وقتی محصولی دارای برند و یا یک نشان تجاری باشد دید جامعه به آن محصول به عنوان یک محصول معتبر تغییر می کند. شما با استفاده از برند و یا علامت تجاری در واقع به مشتریان خود نشانی می دهید و به آنها از تولید کننده ، نیات و اهداف وی و تلاش آنها برای داشتن مشتری با ارائه محصول با کیفیت شناسنامه دار دارید.

برند ابزار تمایز محصولات و خدمات شما است
شما به عنوان یک تولید کننده در بازار داخلی و خارجی به خوبی می دانید که محصولات مشبه در بازار چقدر برای محصولات شما و فروش بیشتر آنها دردسر ساز هستند. اغلب افرادی که از فروش کمتر علی رغم کیفیت خوب محصولات خود ناراضی هستند نمی دانند که شاید دلیل این موضع نداشتن اعتبار کافی است. با ثبت برند و علامت تجاری باعث می شوید محصولات شما در بین سایر محصولات مشخص شوند و در صورتیکه کیفیت خوب و مورد پسند داشته باشند در میان جامعه خیلی زود شهرت پیدا کرده و بواسطه این برند معرفی شده و همه قابل تشخیص باشد.

به مشتریان خود با ثبت برند ادرس درست بدهید
اگر شما می خواهید مشتریان خود را پس از چندی از دست ندهید باید به آنها یک علامت تجاری خاص نشان بدهید تا آنها در هر مکان بواسطه این نشان تجاری محصول شما را انتخاب کنند. وجود بی نهایت محصول مشابه و یا یک محصول مشابه زمانی که شما قابل تشخیص برای مشتریان خود باشید تفاوتی ندارد. آنها بدون در نظر گرفتن سایر برند ها تنها به سراغ شما خواهند آمد و ادرس محصول شما را برای خرید دنبال خواهند کرد. نباید انتظار داشته باشید که چون کیفیت محصول شما خوب بوده پس باید فروش شما به مشتریان فعلی همواره ادامه دار باشد. مشکلات زندگی آنقدر هستند که ذهن مشتری را درگیر کنند و او خیلی راحت نتواند دوباره سراغ محصول شما بیاید و از بین این همه محصول مشابه محصول شما را تشخیص دهد. یک برند عالی می تواند حافظه دیداری مشتریان را در سیطره خود در اورد تا تنها با یک نگاه مشتری فورا شما را انتخاب کند و همیشه شما را به یاد داشته باشد.

با برند در بازاریابی موفق تر خواهید بود.
توان رقابتی این روزهای بازار نیاز به استفاده از هر ابزاری برای بهبود شرایط رقابتی دارد. اینکه شما با استفاده از یک هزینه زیاد و تبلیغات هنگفت نتوانید محصول را به خوبی معرفی کنید دلیل آن نبود و یا عدم کیفیت مناسب برند شما است. برند در دیگاه مشتریان نفوذ می کند، آنها را تحت تاثیر قرار می دهد  و به آنها این اشتیاق را می دهد که از شما خرید کنند. اما بازاریابان حرفه ای به خوبی می دانند باید بر کدام برند سرمایه گذاری کنند. برند وقتی ثبت شده باشد و حرفه ای باشد خیلی بهتر می تواند در بازار هدف موفق باشد و شاید هزینه های زیادی هم برای تبلیغات دیگر نیاز نباشد. با استفاده از برند و یا علامت تجاری بخصوص در ابتدای امر شما می توانید محصولات خود را به جامعه معرفی نمایید. بازاریابان با نشان داده برند شما به جامعه هدف شما را تعریف می کنند و در نهایت برند زمانی که تعریف شده باشد می تواند در جامعه معرفی شود.

برند برای اخذ و یا دادن نمایندگی لازمه کار شما است.
استفاده از برند برای ایجاد نمایندگی و یا دریافت نمایندگی همواره جزئی لاینفک از قراردادهای کاری به حساب می آید. در واقع شما با استفاده از برند یا علامت تجاری است که فعالیت خود را توسعه می دهید و این برند لازمه هر گونه تغییر و توسعه در فعالیت شما خواهد بود.

برند می تواند یک دارایی ارزشمند و با سود اوری بیشتر برای شما باشد
وقتی برند در جامعه به خوبی پذیرفته شود و مشتریان زیادی را به سمت خود بکشاند یکی از دارایی های اصلی کسب و کار شما خواهد شد. از این رو به دنبال موفقیت های بیشتری که در فروش و بازاریابی خود داشته اید بسیاری از شرکت ها و افراد حقیقی نیز خواهان این خواهند شد که بتوانند از برند شما برای فروش محصولات خود استفاده نمایند. در این حالت شما می توانید با توجه به ارزش و اعتبار برند خود آن را قیمت گذاری کنید و مطابق با یک قرار داد اجازه استفاده از آن را به این افراد بدهید و در ازا آن سود زیادی به دست بیاورید.

شهرت برند برای دریافت وام
برند های موفق اعتبار آفرین هستند و آنها به خوبی در جامعه شناخته می شوند و این موضوع اعتبار شما را بسیار بیشتر می کند. یکی از این سازمان هایی که به این اعتبار بهای زیادی می دهد بانک ها و موسسات مختلف مالی هستند. آنها می دانند که شما اعتبار لازم را دارید پس برای اینکه به شما  وام بیشتری بدهند تردید ندارند و حتی برای همکاری های بیشتر با شما اقدام خواهند کرد.

 اما چرا باید برند را ثبت کرد؟

تردیدی نیست که بسیاری از موفقیت های فوق الذکر و سایر موفقیت های داخلی و بین المللی دیگر افراد سود جویی را هم ترغیب به سو استفاده و سود جویی از اعتبار برند شما خواهد کرد. آنها محصولات بی کیفیت خود را به مشتریان شما با نام شما  و برند شما خواهند فروخت و ای کاش تنها این موضوع بود. این محصولات  بی کیفیت رضایت مشتریان شما که مهم ترین عنصر در موفقیت شما بوده را هدف قرار می دهد و کم کم باعث می شود شرکت موفق تا امروز فردایی بد را تجربه کند.

از این رو همیشه توصیه بر این است که برند باید به ثبت برسد. ثبت برند در اداره مالکیت معنوی ایران و یا بصورت بین المللی در سازمان جهانی مالکیت معنوی wipo باعث خواهد شد که حق انحصاری استفاده از برند و یا علامت تجاری تنها به خود مالک برند تعلق داشته باشد. این حق به او این امکان را می دهد تا در همه محصولات و خدمات تعریف شده از این برند استفاده نماید و در نهایت تنها به سود خود از او بهره ببرد.   

انحصاری شدن برند جلوی سو استفاده از آن را خواهد گرفت. این باعث می شود فرد دیگری ادعای مالکیت برند شما را نکند و پس از سال ها تلاش دست رنج شما را به نام خود کند و یا باعث می شود کشی حتی به این که بخواهد از این برند استفاده کند فکر هم نکند و در صورتیکه از برند شما استفاده کرد منتظر شکایت و پیگیری شما و دادن جریمه های سنگین و تبعات بیشتری هم باشد.

ضمن اینکه شما به عنوان مالک این دارایی ارزشمند می توانید دارایی خود را همانند سایر دارایی ها  دیگر به فروش برسانید و یا اجاره دهید. این حق شما است ، پس با یک قرار داد می تواند ضمکن استفاده خودتان از برند با ایجاد خطوط قرمز کنترلی حق استفاده از برند را به فرد یا افراد دیگر هم بدهید و در ازا آن سود و یا منافع دیگری را به دست بیاورید.


ابعاد تجاری و اقتصادی در دنیا بسیار پیچیده و زیاد هستند. تنها از طریق اینترنت امروزه هزاران شغل و کسب و کار به وجود آمده است و اگر بخواهیم به شماره این کسب و کار ها بپردازیم شاید باید ماه ها فقط صورت برداری کنیم. از این رو این کالا ها و کسب و کار ها و زمینه های تجاری مطابق با یک استاندارد بین المللی به طبقات مختلفی طبقه بندی شده اند تا حداقل زمینه های فعالیتی آن مشخص باشند.  سازمان مالکیت معنوی با استفاده از این طبقه بندی توانسته موضوعات و دسته فعالیتی برند ها را هم تعیین کند.

بنا بر این مالکین برند یا علامت تجاری با استفاده از این طبقه بندی و برای شناسایی بهتر این برند ها و حوزه فعالیت آنها باید در هنگام ثبت برند خود یک تا چند ردیف از این طبقات را برای برند خود مشخص و برند را در این زمینه ها و یا طبقات به ثبت برسانند.

دلیل اصلی این کار این است که برند و یا علامت تجاری شما تنها در حوزه ای مورد حمایت قانونی است که برند در آن حوزه و یا طبقه ثبت شده است. بنابر این استفاده از عین علامت تجاری شما و یا مشابه علامت تجاری شما در حوزه ها و طبقات دیگر امکان پذیر خواهد شد. بنابراین شما می توانید از یک برند مشابه هم برای طبقات دیگری استفاده نمایید مشروط به اینکه این برند یا علامت تجاری موجب سو تفاهم و یا برداشت اشتباه و دادن ادرس اشتباهی به مشتریان برند مشابه نشود.

نتیجتا در صورت عدم نقض حقوق دیگران شما می توانید از برند های مشابه استفاده نمایید که البته توجه به دو نکته زیر هم حائز اهمیت است:

طبقاتی که شما برای محصولات و خدمات مورد حمایت برند خود در نظر گرفته اید. هر چه این طبقات بیشتر باشند امکان استفاده در سایر طبقات از برند مشابه شما کمتر خواهد شد ولی باید به این موضوع هم توجه داشت که اضافه طبقات ، اضافه هزینه در بر خواهد داشت.
استفاده از برند مشابه نباید باعث ایجاد برداشت اشتباه در مشتریان شرکت دیگر شود. حتی اگر شرکت دیگر به دلیل اینکه برند ثبت شده شما باعث شده تا مشتریان این شرکت گمان کنند که محصولات شما را هم این شرکت تولید کند می تواند از برند شما شکایت کند.
بنابراین توصیه می شود حتی المقدور از برند های دیگر و طرح های دیگری برای معرفی محصولات و خدمات خودتان استفاده نمایید.

ثبت برند و علامت تجاری چه بصورت داخل و چه بصورت خارجی و بین المللی تخصص ما در موسسه حقوقی ثبت شرکت  است. برای موفقیت برند خود روی تخصص کارشناسان ما حساب کنید و از ابتدای طراحی و انتخاب برند با کارشناسان ما مشورت نمایید.

ثبت نظرات

نظرات() 

شنبه 30 شهریور 1398

اثر تحریم ها در ثبت شرکت

نویسنده: nazanin nazanin   

 
شاید یکی از اصلی ترین سوالات موجود در فضای کسب و کار امروزی بخصوص در پیش روی صاحبین کسب و کار و یا استارت آپ ها این باشد که وجود تحریم ها و اثرات سو آن بر روی بازار امروزه چه تاثیری بر فرآیند های حقوقی و یا به اصطلاح شرایط شرکت ها گذاشته و آیا ثبت شرکت و تشکیل یک شخصیت حقوقی در شرایط کنونی کار عاقلانه ای است یا خیر.

با توجه به اینکه مشتریان و علاقمندان زیادی به بنده لطف داشته و این روزها در این خصوص از موسسه حقوقی ویونا زیاد سوال می پرسند لازم دیدم که در این خصوص توضیحاتی را ارائه نمایم تا شاید بتواند جوابگوی بسیاری از ابهامات شما عزیزان باشد.

در واقع جواب به این سوال کاملا یک جواب دو پهلو می تواند باشد و اینکه باید دیدگاه افراد را در این شرایط بیشتر ملاک قرار داد. ضمن اینکه نوع کسب و کار و نوع شخصیت حقوقی با توجه به وابسته بودن و مستقل بودن آن به بازارهای داخلی و خارجی هم می تواند در اینکه چطور به این سوال جواب داده شود مهم تلقی شود.

با نگاهی دقیق به شرایط جامعه می توان یک نگاه کلی و واحد به موضوع تحریم ها داشت. اینکه آیا ثبت شرکت و یا عدم ثبت شرکت به شخص شما و بصورت کلی تر به جامعه کمکی خواهد کرد یا خیر؟  یک اصل کلی در شرایط فعلی نشان می دهد که نگه داشت سرمایه در غالب نقدینگی کار اصلا عاقلانه ای نیست. در وقاع با تمام تبلیغات منفی که در خصوص عدم توان برای فعالیت در شرکت ها می شود باز هم افرادی که سرمایه در کار داشته اند نسبت به افرادی که سرمایه ثابت و نقدینگی داشته اند در شرایط فعلی موفق تر هستند. آنها شاید شرایط خرید و داد ستد قبلی را  نداشته باشند اما حداقل سرمایه آنها با توجه به نوسان بی رویه ارز به یکباره نصف و یا کمتر از نصف به دلیل کاهش ارزش پول داخلی نشد.

حال باز هم دیدگاه های دیگری در این خصوص وجود دارد که می تواند در ابعاد زیر در خصوص انها بحث کرد:

هزینه راه اندازی و ثبت شرکت

اگر تاسیس یک شرکت را با توجه به میزان سرمایه مورد نیاز در نظر بگیریم و آن را با قوانین ثبت شرکت بسنجیم خواهیم دید که رویه های قانونی ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری تغییری نداشته و هزینه ها ثابت باقی مانده است و حتی با همان سرمایه قبلی هم می توان شرکت را ثبت کرد. تنها تفاوت در بازار امروزه میزان سرمایه اولیه برای راه اندازی این شرکت ها است که همیشه هم نمی توان گفت ثبت یک شرکت و یا راه اندازی یک کسب و کار نیاز به سرمایه کلان دارد.

ضمن اینکه راه اندازی بسیاری از شرکت ها اصلا نیازی به سرمایه ندارد . بسیاری از شرکت ها مشاوره ای، مدیریتی ، آموزشی و غیره را به راحتی می توان با هزینه های کم راه اندازی کرد.

نوع شرکت

باور کنید یا خیر بسیاری از شرکت ها در شرایط بحرانی فعلی به دنبال برون رفت از شرایط حاضر هستند. آنها دستشان از بازارها و منابع خود خالی شده و به دنبال حفظ و بقای خود نیاز به تامین کنندگان ، حمایت کننده ها و یا منابع داخلی دارند که بتوانند به دوام بیشتر آنها کمک کنند.

اگر شما صاحب ایده، تخصص و یا حتی محصولی هستید که در شرایط تحریم ها می توان جان بسیاری از شرکت ها را نجات دهد شاید اتفاقا اکنون بهترین فرصت برای راه اندازی شرکت حقوقی خودتان باشد. با ثبت شرکت و موسسه دانش محور و دانش بنیان می توانید مرحومیت های شرکت ها را شناسایی و برای حل انها به آنها کمک کنید. می توانید منابع مورد نیاز شرکت ها را شناسایی و برای تامین خواسته های انها شرکت خود را ثبت کنید، می توانید به منظور کاهش هزینه های آنها در قالب موسسات و شرکت های جانبی برخی از فعالیت هایی که هزینه زیادی در داخل شرکت برای آنها ایجاد کرده را با هزینه بسیار کمتر متقبل شوید و ده ها و یا صدها ایده و خلاقیت دیگر که در واقع در چنین شرایطی خود را بیشتر نشان می دهند.

شناسایی بازار

واقعیت این است که اتفاقا در چنسن شرایطی می توان گفت فرصت ها خودنمایی می کنند. در شرایط نرمال بازار و وجود انواع شرکت های تامین کننده و رقیب های خارجی اصلا مشخص نمی شود که عمده نیاز بازار چیست. در زمانی که شرایط اقتصادی مناسب است و شرکت ها عمده نیازهای خود را از بازارهای همسایه تامین می کنند نمی توان به راحتی تخمین زد که چه فرصت هایی در بازار برای سرمایه گذاری و یا چه فرصت هایی برای تولید وجود دارد.

وقتی بسیاری از غول های تولیدی بزرگ دنیا نتوانند در بازار ایران کار کنند شرکت های بزرگ هم برای تامین نیاز های خود چاره ای جز توسل به بازوی داخلی ندارند. آنها یا باید با هزینه های بسیار بالا تحریم ها را دور بزنند و نیاز خود را تهیه کنند و یا باید به بازار داخلی پناه ببرند. حال این هنر شما خواهد بود که این بازار و نیاز را شناسایی و در راستای تامین آن ایده و خلاقیت داشته باشید.

اگر بتوانید در این شرایط بازار را به دست بگیرید حتی با وجود بر طرف شدن احتمالی تحریم ها هم این بازارها همچنان متعلق به شما خواهد بود و چه بسا حتی بتوانید شما به بازارهای دیگر دنیا نفوذ پیدا کرده و کالا و خدمات خود را به فروش برسانید.

استفاده از تجربه سایر کشورها

وجود تحریم های ظالمانه، ترس شرکت های خارجی برای معامله با ایران به دلیل تهدید های واشینگتن، عدم همکاری مناسب بانک های خارجی برای تامین تهدات مالی به ایران ، نبود گشایش های اعتباری بازرگانی لازم و ده ها دلیل دیگر محدوده را برای بسیاری از تلاش های شرکت ها تنگ تر کرده و این موضوع را نمی توان نادیده گرفت.

اما در این بازار پر التهاب وجود شرکت های دانش بنیان و موسسات و شرکت های تجاری کوچک و بزرگی که بتوانند به روی پا ایستادن شرکت های بزرگ کمک کنند اهمیت زیادی دارد.

تردیدی نیست که این یک فرصت استثنائی برای حضور در بازار سرمایه و تجارت ایران برای افراد توانمند و متخصص است. خواب سرمایه و یا حتی سرمایه گذاری در کشورهای دیگر نمی تواند متضمن رشد سرمایه و بهبود شرایط فعلی باشد.

با نگاهی به تاریخچه بسیاری از کشورهای اروپایی ، چین و یا حتی خود آمریکا خواهیم دید که این کشورها نیز بحران های مالی داشته اند. شاید بحران مالی آنها ناشی از تحریم نبوده باشد اما دیدگاه آنها با موضوع تفاوت چندانی با شرایط فعلی ایران ندارد.

چین از جمله کشورهایی است که توانست با تکیه بر دانش و سرمایه داخلی خود نه تنها بحران های اقتصادی خود را پشت سر بگذارد بلکه امروزه به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی دنیا شناخته شود که مطابق با پیش بینی های موجود حتی تا سال 2022 به احتمال زیاد قدرت اقتصادی اول دنیا خواهد بود.

چینی ها امروزه با داشتن انواع شرکت های کوچک و بزرگ در بازارهای مختلف دنیا بسیاری از اقتصاد دنیا را در دست دارند شرکت هایی که روزی برای فروش محصولات خود انها با به زیر قیمت واقعی به فروش می رساندند و امروزه تامین کننده بخش اصلی کالاهای مورد نیاز نه تنها در خود کشور چین بلکه برای خود آمریکا و تمامی کشورهای اروپایی هستند.

ثبت شرکت هر چقدر هم کوچک و با پشتوانه مالی کم می تواند به رشد اقتصادی جامعه، حل مشکلات شرکت ها و تامین نیاز های جامعه در شرایط فعلی کمک شایانی بکند و در آینده و انشاا... با رفع کامل تحریم ها شرکت هایی که در بازار امروز ایران توانسته باشند کاری انجام بدهند بدون تردید موفق ترین شرکت ها در عرصه های بین المللی خواهند بود.

استفاده از منابع داخلی

جامعه امروز ایران به شدت نیازمند سرمایه گذاری در حوزه های مختلف تولیدی و صنعتی است. اغلب مواد معدنی و خام ایران در کشورهای دیگر پالایش و تصفیه می شوند، بسیاری از محصولات ایران نیازمند توسعه و بهبود هستند، اغلب ماشین آلات و صنایع ما نیاز به بهبود دارند، بسیاری از متخصصین ما نیاز به توجه و سرمایه گذاری روی ایده های خود را دارند و هزاران هزار ایده و طرحی که روی زمین مانده و نیاز به تزریق به بدنه شرکت ها با استفاده از حمایت های مالی دارند.

ما منابع داریم و از این حیث از ثروتمند ترین کشورها هستیم، دانش بسیاری هم در کشور وجود دارد و شاید اصلی ترین دغدغه بسیاری از اندیشمندان و صاحبین ایده و خلاقیت نبود سرمایه کافی باشد. به همین دلیل بهتر است گاهی با شناسایی این افراد و سرمایه گذاری روی ایده این افراد نوعی مشارکت منصفانه را راه انداخت تا ضمن تامین خواسته های داخلی به رشد کشور نیز کمک کرده و انگیزه تحقیق و توسعه را نیز در جامعه تقویت کنیم.

کلام آخر اینکه ثبت شرکت در هر قالب و میزان سرمایه ای در شرایط فعلی اگر آگاهانه صورت بگیرید بدون تردید می تواند موفقیت به همراه داشته باشد. بهتر است ایده و خلاقیت داشته باشید و با توجه به نیازهای بازار تصمیم گیری کنید. توجه به اندیشه و تجربه افراد موفق و یا حتی شکست خورده و افراد متخصص می توان به شما برای موفقیت در چنین شرایطی کمک زیادی بکند.

الگوهای تکراری را کنار بگذارید، اقدام به شناسایی نیازها، نقاط ضعف و قوت ها و بازارهای هدف بکنید، به دنبال استفاده از پتانسیل های موجود باشید، سود خود را در ابتدای مسیر خیلی در نظر نداشته باشید و مهم تر از همه سرمایه گذاری عاقلانه ای انجام دهید تا این اطمینان را به شما بدهیم که موفق خواهید شد.

 

نظرات() 


 
داشتن برند و علامت تجاری به کسب و کارها  و هویت محصولات و خدمات نقش و لعاب تازه ای می دهد از این رو بسیاری از فعالان اقتصادی و تجاری به دنبال معرفی و نشان داده محصولات خود و مهم تر از آن به منظور ایجاد تمایزی بین تولیدات و خدمات خود با سایر افراد حقیقی و حقوقی اقدام به طراحی و معرفی یک برند می کنند .

در این راستا به منظور برخورداری از حمایت دولت و همچنین محافظت از برند و علامت تجاری بحث ثبت علامت تجاری در اداره مالکیت معنوی مطرح می شود که اغلب در این کار بر عهده شرکت های حقوقی و وکالی خبره این حوزه به دلیل حساسیت و ریزه کاری های حقوقی واگذار می شود.

آیا خود اشخاص حقیقی و حقوقی هم می توانند برند را بدون نیاز به مشاور و وکیل ثبت کنند؟

در درجه اول باید گفت هیچ قانون داخلی و یا بین المللی ثبت برند و علائم تجاری را الزام نکرده و هر شخص حقیقی و حقوقی ضمن اینکه می تواند از یک تا چندین برند متفاوت در حوزه های اقتصادی متفاوت و برای گروه محصولات متفاوت رونمایی و استفاده کند اما هیچ گاه الزامی ندارد که هر یک از این برند ها را به ثبت برساند.

تنها ثبت برخی از علام تجاری  به موجب مصوبه سوم اردیبهشت 1328 هیئت وزیران الزام شده است که عبارتند از :

تمامی داروهای طبی باید الزاما برند داشته باشند و آن را به ثبت برسانند.
تمامی غذاها و مواد خوراکی که در ظروف در بسته و خاص بسته بندی می شوند باید دارای برند بوده و این برند الزاما به ثبت برسد.
تمامی نوشابه ها و نوشیدنی های گاز دار باید صاحب برند بوده و این برند به ثبت برسد.
تمامی لوازم آرایشی که بصورت مستقیم بر روی پوست استعمال می شوند هم باید دارای برند بوده و این برند به ثبت برسد.
این قانون تنها خاص محصولات داخلی نیست و کلیه تولیدی های خارج از کشور هم اگر بخواند محصولات خود را در ایران عرضه کنند باید دارای برند های ثبت شده قانونی در سازمان جهانی ثبت برند یا WIPO  باشند.

اما سایر برند ها و علائم تجاری الزامی برای ثبت برند ندارند اما در نظر باید داشته باید که تنها برند هایی قابل حمایت دولت می باشند و همچنین حق انحصاری فردی حقیقی و یا حقوقی تلقی می شوند که قبلا به ثبت رسیده باشند و مالک آنها مشخص شده باشد. این موضوع به صراحت در ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات قید شده است.

لذا اگر برندی ثبت نشده باشد و مورد سو استفاده قرار بگیرد مطالبه حقوق از دست رفته بسیار مشکل خواهد بود و عملا کار زیادی برای آن نمی شود انجام داد.

بصورت کلی مطابق با قانون تا وقتی که یک محصول و یا خدمت دارای وجه ممیزی  مشخصی نباشد  به راحتی می توان از آن به عنوان برند استفاده کرد و ثبت کرد. همچنین هر گونه طرح و تصویر و یا نمادی که دارای شرایط قانونی ثبت برند باشد مانند اینکه کپی برداری نشده باشد، شبیه و یا به شکل نزدیکی شبیه برند دیگری نباشد، از حروف خاص و تعریفی در آن استفاده نشده باشد، دارای جنبه ایجاد تمایز باشد و سایر موارد گفته شده در قانون برای پذیرش برند را داشته باشد  می تواند به عنوان برند ثبت شود.

بنابراین در هیچ کجای قانون اشاره ای به الزام شرکت ها برای دریافت وکیل و استفاده از شرکت های حقوقی نشده است هر چند بارها توصیه هایی برای استفاده از این موسسات حقوقی و وکلا به دلیل هزینه های زیاد و پیچیدگی های قانونی بوده است.

چگونه باید خودمان برند ثبت کنیم؟

در ابتدای راه باید اطمینان حاصل کنید که برندی که دوست دارید به ثبت برسانید شرایط قانونی لازم را دارد. برای این کار توصیه می شود که برند خود را از طریق خود اداره مالکیت معنوی ،سایت این سازمان و یا با کمک موسسات حقوقی استعلام نمایید . هر چند برخی از شرکت ها و سایت ها هم این کار را بصورت انلاین انجام می دهند ولی باید متذکر شد که بسیاری از این سایت ها به روز نیستند و نمی توان زیاد به آنها اطمینان کرد.

در همین راستا پس از اطمینان از قانونی بودن درخواست برندی که می خواهید درخواست ثبت آن را داشته باشید باید به آدرس سایت اداره مالکیت معنوی رفته و در این سایت برند خود را ثبت نام کنید. قبل از ورود به سایت در نظر داشته باشید که باید مدارک و مستندات لازم را برای درخواست خود فراهم نموده باشید زیرا در هنگام ثبت نام برند باید تمامی این مستندات بصورت اسکن شده بارگذاری شوند تا کار رسیدگی به درخواست انجام شود.

مدارک و مستندات مورد نیاز برای آماده کردن قبل از درخواست و اسکن کردن آنها بسته به حقیقی و یا حقوقی بودن عبارتند از :

اشخا ص حقیقی:

اظهار نامه ثبت برند
کپی شناسنامه
کارت ملی
کپی کارت بازرگانی چنانچه که در برند درخواستی از حروف لاتین استفاده شده باشد
کپی یک جواز فعالیت اعم از جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب و یا هر گونه گواهی فعالیت از نهاد های دولتی
نمونه برند مورد درخواست
اشخا ص حقوقی:

اظهارنامه ثبت برند
کپی شناسنامه مدیر عامل
کپی کارت ملی مدیر عامل
کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
کپی جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب
کپی کارت بازرگانی چنانچه که از حروف لاتین در برند درخواستی استفاده شده باشد
نمونه برند مورد درخواست
پس از تهیه و اسکن این مدارک در سایت موضوع ثبت برند ثبت نام می شود. در این مرحله باید فردی به عنوان نماینده قانونی شرکت برای تماس در شرایط اضطراری تعیین شود و نمونه برند مورد درخواست به همراه اظهارنامه و سایر مدارک باید بارگذاری شود.

پس از مدت زمانی کارشناسان اداره مالکیت معنوی این درخواست را بررسی و در صورت موافقت اعلام می کنند. همواره باید با بررسی شماره درخواست اظهارنامه ثبت برند خود را در سایت دنبال کنید.

 در صورت موافقت باید اصل مدارک را بصورت پستی و یا حضوری به اداره مالکیت معنوی ارسال کنید. این اداره تنها در تهران قرار داده و هیچ شعبه دیگری در ایران ندارد و موضوع ثبت برند و علائم تجاری هم تنها در این اداره پیگیری می شود.

اما اگر موضوع برند تایید نشده باشد دو حالت دارد. اگر رد شده باشد که قابل پیگیری نیست  اما اگر تکمیل مدارک زده شده باشد باید مدرک مورد نظر تهیه و دوباره بارگذاری و اعلام شود.

سپس باید هزینه های ثبت برند پرداخت و آگهی ثبت برند در روزنامه رسمی چاپ شود و پس از یک مهلت سی روزه اگر اعتراضی به ثبت برند نبود این برند به نام فرد متقاضی ثبت می شود و گواهینامه ای به مدت 10 سال برای وی صادر و به آدرس اعلام شده ارسال می شود.

اما با تمامی این شرایط در نظر داشته باشید که هزینه ثبت برند بواسطه کمک و همیاری شرکت ها و موسسات حقوقی هزینه بسیار نا چیزی است و صرف این هزینه به منظور جلوگیری از چند باره کاری ها و اشتباهات رایج و اضافه هزینه های معمول به نظر منطقی می آید

نظرات() 

سه شنبه 26 شهریور 1398

ثبت شرکت در گرجستان

نویسنده: nazanin nazanin   


 

ثبت شرکت در گرجستان و همچنین هزینه ثبت شرکت در گرجستان را مختصر توضیح دهیم .

بیشترین نوع ثبت شرکت در گرجستان ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود یا LLC می باشد. سپس در ادامه نوشته ها شما را با ثبت شرکت در مناطق آزاد گرجستان آشنا ساختیم

متداولترین ثبت شرکت در گرجستان
متداولترین نوع ثبت شرکت در گرجستان ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود می باشد که طیف های گسترده ای از راه اندازی تجارت و مشاغل را پوشش می دهد. در ثبت شرکت در گرجستان ، پروانه صادر شده جهت فعالیت شرکت شما از نوع جنرال تریدینگ ( General Trading ) می باشد یعنی اینکه شما با داشتن این نوع پروانه همه مشاغلی که مورد نظر شماست می توانید در گرجستان انجام دهید به غیر از تولید، توزیع و پخش دارو که نیازمند مجوز جداگانه از وزارت بهداشت گرجستان است. ولی به غیر از کار دارو که اخذ مجوز آن هم چندان مشکلی نیست ، شما با داشتن پروانه جنرال تریدینگ قادر خواهید بود مثلا : کافی شاپ ، رستوران ، کافی نت ، و … را فقط با همان پروانه و بدون نیاز به تمدید و یا اخذ مجوز جدید انجام دهید که بزرگترین حسن راه اندازی کسب و کار در گرجستان محسوب می شود.

مراحل ثبت شرکت در گرجستان
۱ ) ثبت شرکت از نوع مسئولیت محدود و جنرال تریدینگ

۲ ) ارائه آدرس دائمی و معتبر با سند ملک برای شرکت شما

۳ ) ارائه قرارداد معتبر جهت ثبت شرکت در گرجستان همراه با تعهدات طرفین

۴ ) مهر شرکت و طراحی و ثبت لوگوی شرکت

۵ ) بازکردن حساب بانکی شخصی و شرکتی و اخذ ویزاکارت تجاری ( این مورد جزو پکیج ثبت شرکت شرکت سام جورجیا است)

۶ ) اخذ کد مالیاتی برای شرکت شما

۷ ) تنظیمات اساسنامه محضری توسط وکیل رسمی به دو زبان گرجی و انگلیسی همراه با توضیحات کامل نوع کسب و کار و قوانین اساسی شرکت

 

هزینه ثبت شرکت در گرجستان
ثبت شرکت و اخذ اقامت گرجستان به هیچ عنوان مهم نیست و خود شما هم می توانید با دانستن کمی زبان انگلیسی یا روسی آنها را انجام دهید ولی بدون داشتن یک مشاور اقتصادی قوی در گرجستان ، قطعا نخواهید توانست در این کشور موفق شوید کما اینکه موارد زیادی از شکست های اقتصادی در گرجستان همین دلایل را داشته اند.

شخصی را که در کوچه و خیابان های گرجستان پیدا می کنید قطعا همانجا نیز آنها را گم می کنید لذا به دلیل چند صد دلار کمتر یا بیشتر با سرنوشت تجاری خودتان بازی نکنید، زیرا اگر اولین قدم که ثبت شرکت در گرجستان است را بدرستی آغاز نکنید از کشور گرجستان دلزده می شوید و ممکن است حتی آنجا را رها کرده و به ایران بازگردید.

درباره ثبت شرکت در گرجستان
در صورتی که قصد دارید ثبت شرکت در گرجستان را بصورت کامل انجام دهید با هر شخص یا شرکتی فرقی نمی کند حتما نظارت کامل بر درستی کلیه اعمال بالا را داشته باشید و گوشزد کنید زیرا مثلا اگر آدرس معتبر بشما داده نشود و پس از مدتی صاحب ملک آدرس شرکت شما را ببندد و یا آن ملک را بفروشد، ممکن است شرکت شما برای همیشه معلق شود و مجبور شوید از اول ثبت شرکت را انجام دهید که قطعا هم هزینه و هم وقت شما هدر می رود و اگر شرکت شما مثلا یکسال پرداخت مالیات داشته باشد و سپس بدلیل نداشتن آدرس معتبر بسته شود کلیه سوابق مالیاتی شما نیز از بین می رود و به مانند شخصی که تازه وارد گرجستان شده است بایستی از اول شروع کنید.

اقدام به ثبت شرکت در گرجستان
اغلب افرادی که اقدام به ثبت شرکت در گرجستان می کنند اساسنامه محضری سیم سرب شده و تایید شده محضری به دو زبان گرجی و انگلیسی بشما نمی دهند که ممکن است پس از مدتی دچار مشکلات حقوقی در گرجستان شوید زیرا اگر اساسنامه شرکت شما دقیق و بدور از اشکالات نباشد ممکن است برای شروع کسب و کار جدید دیگر و یا اضافه یا کم کردن شرکا به مشکلات حقوقی برخورد کنی

نظرات() 

سه شنبه 26 شهریور 1398

لزوم دریافت روزنامه رسمی ثبت برند

نویسنده: nazanin nazanin   


 
ثبت علامت تجاری پروسه ای است که صبوری افراد را می طلبد و ممکن است که گاها تا ۶ ماه بسته به میزان اقدامات در اداره مالکیت معنوی به طول انجامد. شما می توانید به صورت اینترنتی اقدام به ثبت برند کنید ولی در صورتی که در حین کار با اخطار و یا مواردی از این قبیل مواجه شوید آنجاست که متوجه می شوید که یک پشتیبان حقوقی با سابقه برای شما لازمه فرآیند می باشد. بنابراین توصیه ما به شما این است که حتما از شرکت های با سابقه خدمات خود را دریافت کنید.

برای لزوم دریافت روزنامه رسمی برند و پس از آن تصدیق ۱۰ ساله لازم است که قبل از آن توضیحاتی را در اختیار شما قرار دهیم.

هنگامی که شما برای ثبت برند و یا علامت تجاری اقدام می کنید ابتدا باید اظهارنامه تنظیم گردد و پس از بررسی کارشناسان سازمان در صورت نبود سوابق و یا مشابه برند یا هم آوای آن، درخواست اولیه شما آگهی می شود و شخص متقاضی مکلف است ظرف مدت ۱ ماه پس از صدور آگهی در اداره مالکیت معنوی تشکیل پرونده دهد تا شماره ثبت را دریافت نماید، پس از اینکه واریزی ها انجام شد مجددا برای نوبت دوم در روزنامه رسمی آگهی تکرار می شود. پس از این مرحله تا ۱ ماه مهلت دارید تا با در دست داشتن مدارک برای دریافت تصدیق گواهی ثبت ۱۰ ساله اقدام نمایید تا برند را برای مدت زمان ۱۰ سال در اختیار داشته باشید و پس از آن می توانید مجدد برای تمدید اقدام نمایید.

توجه داشته باشید که پس از آگهی نوبت دوم دریافت گواهی تصدیق ۱۰ ساله اجباری می باشد و در صورت عدم دریافت کل مراحل شما کان لم یکن تلقی می گردد.

در زیر به استناد از ماده ۱۲۶ و ۱۲۷ اداره مالکیت معنوی در خصوص دریافت روزنامه رسمی و گواهی تصدیق ۱۰ ساله می توانید اهمیت این موضوع را کامل تر درک نمایید.

ماده ۱۲۶

پس از انتشار آگهی ثبت علامت، موضوع ماده ۱۲۰ این آیین‌نامه و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی توسط متقاضی به مرجع ثبت، ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار، در صورتی که مرجع ثبت تشخیص دهد شرایط مندرج در قانون و این آیین‌نامه رعایت شده و نسبت به تقاضای ثبت علامت نیز اعتراض نشده و یا اعتراض رد شده است، علامت را پس از پرداخت هزینه‌های مربوط در دفتر ثبت علامت، ثبت می‌کند.

تبصره – در صورت عدم تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه‌رسمی به مرجع ثبت ظرف مهلت مقرر در این ماده، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهدشد.

ماده ۱۲۷

متقاضی باید ظرف مدت ۳۰ روز پس از اعلام کتبی مرجع ثبت مبنی بر تأیید نهایی علامت، نسبت به پرداخت هزینه‌های ثبت علامت و انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۹ این آیین‌نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می‌گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می‌باشد.

نظرات() 

دوشنبه 25 شهریور 1398

صفر تا صد ثبت برند شخص حقیقی

نویسنده: nazanin nazanin   


  
بی شک اکثر شما با واژه برند آشنایی دارید.
برند عبارت است از : یک اسم ، علامت ، نماد یا طرح ، یا ترکیبی از آن ها به منظور شناسایی کالاها و خدمات ارایه شده توسط یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تمیز دادن آن ها از محصولات رقبا
امروزه، با وجود فضای رقابتی که بین اشخاص و صنعت های مختلف است ، داشتن یک برند موفق و نمونه بیش از هر چیزی مورد توجه کارفرمایان است. به همین دلیل است که در سال های اخیر شاهد رشد چشمگیر و روزافزون تقاضای ثبت برند از سوی اشخاص بوده ایم.

ثبت برند هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی امکان پذیر است . افراد بدون اینکه شرکت داشته باشند می توانند برند خود را به ثبت برسانند. همچنین این امکان وجود دارد که مالکیت یک برند ، متعلق به دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی باشد.
بنابراین، شما می توانید با داشتن جواز مربوط به فعالیت خود ، نام تجاریتان را ثبت کنید. قابل ذکر است ، برند حقیقی و حقوقی از لحاظ اعتبار با هم برابرند و تفاوتی ندارند.
در ادامه، به بررسی بیشتر نکات مهم ثبت برند شخص حقیقی می پردازیم.

ثبت برند به صورت اینترنتی
برای ثبت کردن برند تجاری در ابتدا باید بدانیم که طبقه بندی کالایمان در کدام طبقه از تقسیم بندی اداره علامت جای می گیرد. در مرحله بعد جهت ثبت نمودن برند احتیاج به انتخاب یک نام برای برند خود داریم . در انتخاب نام برند باید به این نکته توجه داشت که نام انتخابی ما قبلاَ به ثبت رسیده است یا خیر ؟ چرا که علامتی که انتخاب می شود می بایست جدید بوده و با سایر علامت ها وجه تمایز داشته باشد تا بتواند نقش خود را به خوبی ایفا نماید.
اگر می خواهید نام برند شما فارسی باشد باید یک مستند معنایی در لغت نامه دهخدا داشته باشد و مزایای کالا یا خدماتی را که تولید می کند توصیف کند. نام برند باید بتواند توجه مصرف کننده را به خود جلب کند و بر روی مخاطب نگرش مثبت ایجاد کند. در واقع یک برند موفق ، برندی گیرا است که بتوان به آسانی آن را تلفظ کرد . اگر برند شما اینگونه باشد به راحتی می توان آن را تبلیغ نمود.
برند هم به صورت لاتین و هم به صورت فارسی قابلیت ثبت دارد البته، در صورتی که لاتین در برند استفاده گردد باید اشخاص حتماَ کارت بازرگانی ارائه دهند.
پس از انتخاب نام برند، می بایست تقاضانامه ای به نام اظهارنامه ثبت علائم تجاری را تسلیم اداره ثبت علائم تجاری و مالکیت های صنعتی نماییم.
اظهارنامه باید شامل نام و نام خانوادگی، محل سکونت صاحب برند و ده نسخه از لوگو یا طرح علامت مورد تقاضا باشد. همچنین باید مشخص شود علامت مورد تقاضا برای چه کالا یا کالاهایی مثلاَ رب گوجه فرنگی ، حبوبات یا صابون استفاده خواهد شد.
متقاضی ساکن هر کجا که باشد، چه تهران چه شهرستان و چه خارج از کشور، باید در اظهارنامه محلی را در تهران مشخص کند تا تمام ابلاغیه ها و نامه ها به آن ها ارسال شود.
لازم به توضیح است ، در حال حاضر، تمامی مراحل ثبت برند به صورت اینترنتی ( از طریق سامانه http://iripo.ssaa.ir ) انجام می شود ، به جز مرحله آخر که شما برای تشکیل پرونده و ثبت نهایی باید شخصاَ حضور داشته باشید و کارهایتان را به صورت حضوری انجام دهید. برند تجاری ( فارسی / لاتین ) برای ثبت، 45 تا 50 روز کاری زمان نیاز دارد . زمان ثبت هم تا حدود زیادی بستگی به برند و شلوغی سیستم دارد. در این زمان ، بررسی های کارشناسی انجام می گیرد و چنانچه نام تجاری شما قابل قبول نباشد باید تمام مراحل را دوباره پشت سر بگذارید.
از جمله مهم ترین دلایل ثبت کردن برند می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
مشابهت برند با سایر برندها ، قبلاَ به نام شخص دیگری ثبت شده باشد، ثبت برند با ضوابط و آئین نامه قوانین تجارت در تناقض باشد ، علامت با اصول و فرهنگ کشور مطابقت نداشته باشد ، نقض مدارک ارسالی و یا عدم صلاحیت متقاضی
• اعتبار ثبت برند
برندها تاریخ انقضا دارند. این موضوعی است که شاید دارندگان برند از آن بی خبر باشند. اما هر ده سال یک بار تاریخ انقضای برند شما تمام می شود و باید آن را تمدید کنید. با تقاضای مجدد صاحب علامت در پایان مدت، برند مجدداَ برای ده سال دیگر به حالت انحصاری باقی می ماند.

مدارک لازم جهت ثبت برند شخص حقیقی
بسته به اینکه تصمیم به ثبت برند شخص حقیقی یعنی برندی که مالک آن شخص حقیقی است دارید و یا تصمیم به ثبت کردن برند حقوقی ، یعنی برندی که مالک آن شرکت ها ، موسسات و یا سازمان ها خواهند بود را دارید مدارکی که باید تهیه نمایید تا حدودی با هم متفاوت است که ذبلاَ به بررسی مدارک مورد نیاز برای ثبت برند شخص حقیقی می پردازیم.
1. مدارک مثبت هویت متقاضی ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )
2. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
3. کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
4. نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10
• هزینه ثبت برند شخص حقیقی
همان طور که گفتیم شد، برند به دو نوع حقیقی و حقوقی به ثبت می رسد. هزینه ی واریزی بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت علائم تجاری متفاوت می باشد. بنابراین، با توجه به تعداد طبقه ای که برای ثبت کردن برند خود انتخاب می نمایید و همچنین با لحاظ این موضوع که تصمیم به ثبت برند شخص حقیقی و یا حقوقی را دارید ، هزینه ثبت برند متغیر خواهد بود.
در جدول ذیل هزینه ثبت برند برای شخص حقیقی و همچنین هزینه ثبت کردن برند برای شخص حقوقی به صورت کامل مشخص شده است که با مشاهده آن می توانید از هزینه های مربوطه به صورت دقیق مطلع شوید و در صورتی که سوالی در این زمینه داشته باشید  

نظرات()   
همان طور که می دانیم ، در روند تشکیل و ثبت نمودن شرکت ، یکی از مهم ترین عوامل برای انتخاب نوع شرکت و همچنین عضویت در آن شرکت ، میزان مسئولیت هر یک از شرکا است.
یکی از انواع شرکت های قابل ثبت ، شرکت تضامنی است. در شرکت های تضامنی مسئولیت و محدودیت شرکاء از همه شرکت های تجاری بیشتر است. در این شرکت ، مسئولیت شرکاء بر اساس تضامن قراردارد یعنی هر یک ضامن کلیه قروض و بدهی و تعهدات شرکت می باشد. به همین دلیل ، این نوع شرکت، از لحاظ استحکام و اعتبار در راس تمام شرکت ها قرار دارد.

حداقل شرکای شرکت تضامنی برای تشکیل دو شخص می باشد که می توانند همه شرکای شرکت ، اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی یا ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی باشند. در مورد حداکثر شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت هیچ حکمی مقرر نشده است و معلوم می شود که از دیدگاه قانونگذار از این جهت هیچ محدودیتی وجود ندارد. البته در مقام عمل شرکت های تضامنی با تعداد کمی معمولاَ میان خویشان ، دوستان و آشنایان تشکیل می شود که با یکدیگر شناسایی کامل داشته یا از یک خانواده باشند و معمولاَ بین پدر و پسران یا برادران تشکیل می شود و دلیل آن نیز حاکمیت مسئولیت سنگینی به نام مسئولیت تضامنی بر شرکاء می باشد که اقتضاء دارد شرکاء نسبت به یکدیگر شناخت کافی و اعتماد کامل داشته باشند تا اولاَ بتوانند شرکت را با وفاق و هماهنگی کامل اداره نموده و شرکتی موفق داشته باشند تا نوبت به مسئولیت تضامنی و مراجعه طلبکاران به آنان نرسد و ثانیاَ بر فرض اینکه اگر شرکت بدهکار شده و نتوانست بدهی های خودش را بپردازد و طلبکاران به برخی از شرکای شرکت جهت وصول مطالبات خویش مراجعه نموده باشند این شرکاء بتوانند بعد از پرداخت به نسبت سهم شرکای دیگر به آنان مراجعه کنند.
حال در این مقاله به این موضوع می پردازیم که با تشکیل و ثبت شرکت تضامنی، اعضاء شرکت چه مسئولیت ها و محدودیت هایی دارند. عضویت در شرکت های تضامنی دارای آثار مثبت و منفی می باشد که در این مقاله به هر یک از آن ها به طور مفصل پرداخته می شود.

الف- آثار مثبت عضویت
هر شخصی با ورود خود به یک شرکت تجاری از جمله شرکت تضامنی از حقوق و مزایایی برخوردار می شود مانند برخورداری از سود قابل تقسیم شرکت ، داشتن حق رای به هنگام تصمیم گیری در مراجع مربوطه ، حق اشتراک در دارایی شرکت بعد از انحلال و مانند این ها .
در مورد سهم هر یک از شرکای شرکت تضامنی از منافع و سود شرکت ، قاعده اولیه برخورداری به نسبت سهم الشرکه شرکا می باشد ولی قاعده مزبور ، جزو قواعد امری نبوده و شرکا می توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند . ماده 119 ق. ت مقرر می دارد : " در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد ".
بنابراین مطابق ماده فوق در صورت تراضی شرکا، سهم یک یا چند نفر از شرکا می تواند از نسبت سهم الشرکه آن ها کمتر یا بیشتر باشد ولی آیا شرکا می توانند توافق کنند که یک یا چند نفر از شرکا از سود و منافع شرکت هیچ سهمی نداشته باشند ؟
ظاهر و اطلاق ماده 119 قانون تجارت می تواند حکایت از اعتبار چنین توافقی باشد ولی با توجه به ماهیت شرکت و اصول و قواعد کلی حاکم بر شرکت باید از این ظاهر رفع ید کرد و گفت که چنین توافقی معتبر نمی باشد. زیرا چنین توافقی با مقتضای شرکت مغایر است و در نتیجه باطل بوده و دارای اعتبار نخواهد بود.
در مورد نحوه تقسیم ضرر و زیان در قانون تجارت حکم خاصی مقرر نشده است ولی با توجه به رابطه یکسان سود و زیان نسبت به شرکت ، احکام مقرر در مورد سود ، در مورد ضرر و زیان نیز حاکم است و در نتیجه در مورد زیان های وارده نیز قاعده نسبت سهام حاکم است مگر اینکه برخلاف آن توافق شده باشد. البته این توافق تا جائی معتبر است که منجر به حذف یک یا چند نفر از شرکا از تحمل ضرر و زیان نگردد.

ب- آثار منفی عضویت
منظور از آثار منفی ، عبارت از محدودیت ها و مسئولیت ها و تعهداتی است که از عضویت شریک در شرکت تضامنی حاصل می شود که برای روشن شدن بحث مطالب در دو قسمت تعهدات و محدودیت ها مورد بررسی واقع می شود.
1- تعهدات شرکا در مقابل اشخاص ثالث
در شرکت های تضامنی، هر شریکی صرفنظر از میزان سهم او در شرکت ، در قبال بدهی های شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد. البته مسئولیت تضامنی شرکا به محض تشکیل شرکت در مورد شرکای اولیه ( موسسین شرکت ) و به محض ورود به شرکت در مورد شرکای جدید حاصل می شود و این مسئولیت مشروط به هیچ شرطی نمی باشد و صرف شریک بودن برای تحقق آن کافی است اگرچه طلبکاران شرکت برای اینکه بتوانند جهت وصول مطالبات خود به شرکای شرکت مراجعه کنند ابتدا باید مطالبات خود را از شرکت مطالبه نمایند و چنانچه دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی هایش کافی نباشد بعد از ورشکستگی و انحلال شرکت ، طلبکاران می توانند به هر یک از شرکا مراجعه نموده و کلیه طلب های خود را از هر یک از آن ها منفرداَ یا از مجموع آن ها مجتمعاَ مطالبه نمایند.
مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران شرکت در شرکت های تضامنی قاعده آمره بوده و شرکا به هیچ وجه نمی توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند. بر همین اساس قانونگذار در دو مورد به این امر تصریح نموده است. ابتدا در ذیل ماده 116 ق. ت بعد از بیان اصل مسئولیت تضامنی شرکا مقرر داشته است :" ... هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ". سپس در ماده 125 ق. ت بعد از بیان مسئولیت تضامنی شریکی که جدیداَ وارد شرکت تضامنی می شود نسبت به قروض قبل از ورود و بعد از ورود خود به شرکت ، در نهایت عبارت ذیل ماده 116 را تکرار نموده است : " هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ".
همان گونه که اشاره شد مبنای بی اعتباری اینگونه تراضی و توافق ها را باید در آمره بودن مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی از یک طرف و اصل نسبی بودن اثر قراردادها از طرف دیگر جستجو کرد . زیرا مطابق اصل مزبور ، اثر مستقیم توافق و تراضی که بین دو طرف ایجاد می شود نمی تواند اضرار یا تضرر اشخاص ثالث باشد.
نکته قابل توجه در مواد 116 و 125 ق. ت این است که تراضی و توافق برخلاف مسئولیت تضامنی، فقط نسبت به اشخاص ثالث لغو و کان لم یکن تلقی شده است و این امر این پرسش را به دنبال دارد که آیا مواد مزبور مفهوم دارند به طوری که اینگونه تراضی ها اگرچه در مقابل اشخاص ثالث لغو و باطل و قابل استناد نمی باشند اما در مقابل دیگران مانند خود شرکا موثر و معتبر بوده و قابل استناد می باشند ؟
در پاسخ به نظر می رسد اگرچه توجه به ماهیت مسئولیت تضامنی با وجود هرگونه مفهومی مغایر است. زیرا اساساَ مسئولیت تضامنی ناظر به روابط شرکا با اشخاص ثالث است و ارتباطی به روابط شرکا با یکدیگر ندارد و بر همین اساس تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی هم باید ناظر به این رابطه باشد نه رابطه شرکا با یکدیگر. ولی از آنجا که این تراضی و توافق فیمابین شرکا انجام می گیرد در واقع قصد آن ها این است که این توافق در روابط خود آن ها نافذ و معتبر باشد اگرچه نسبت به اشخاص ثالث باطل است و اقتضای برخی از اصول حقوقی و فقهی مانند " اعمال الکلام اولی من اهماله " و اصل صحت این است که هر توافقی که انجام گرفته تا جایی که امکان پذیر است صحیح و معتبر تلقی شود. بنابراین وقتی که شریکی به هنگام ورود به شرکت تضامنی شرط می کند که در مقابل دیون و بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و شرکای دیگر نیز آن را قبول می کنند، این شرط اگرچه در مقابل اشخاص ثالث ( طلبکاران ) قابل استناد نمی باشد و شریکی که این شرط به نفع او درج شده باشد باید طلب طلبکار را بپردازد ولی بعد از پرداخت می تواند با استناد به این شرط، برای تمامی آنچه بابت بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود پرداخت نموده به شرکای دیگر شرکت مراجعه کند در حالی که اگر چنین شرطی نبود نمی توانست به همه آنچه به طلبکاران پرداخت نموده به شرکا مراجعه نماید بلکه فقط به میزان مازاد بر سهم خود می توانست به آن ها رجوع نماید. بدیهی است سهم خود از آنچه پرداخت نموده مساوی با نسبت سهم او در سرمایه شرکت است.
بنابراین از عبارت مواد 116 و 125 استفاده می شود که منظور از لغو و کان لم یکن بودن تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی، فقدان اعتبار کلی و بطلان این گونه توافق ها نمی باشد بلکه منظور این است که چنین توافقاتی نسبت به اشخاص ثالث موثر نبوده و قابل استناد نیست اگرچه در روابط خود شرکا موثر و قابل استناد است.
ناگفته نماند که مسئولیت تضامنی به اعتبار رابطه مسئولیت تضامنی با یکدیگر به سه نوع تقسیم می شود. نوع اول آن است که هرگاه یک نفر از میان اشخاص متعددی که مسئولیت تضامنی دارند طلب شخص ثالث را بپردازد حق مراجعه به سایر مسئولین را نخواهد داشت مانند اینکه براتکش، ظهرنویس و براتگیز در برات مسئولیت تضامنی دارند ولی اگر براتگیر وجه برات را به دارنده بپردازد نمی تواند به براتکش یا ظهرنویس مراجعه نماید.
در نوع دوم، مسئولی که طلب شخص ثالث را می پردازد بعد از پرداخت برای تمامی آنچه پرداخت نموده حق مراجعه به دیگر مسئولین را داشته باشد چنانچه هر گاه دارنده برات به دلیل عدم پرداخت براتگیر، وجه برات را از ظهرنویس وصول نماید، ظهرنویس مزبور بعد از پرداخت می تواند به تمامی آنچه پرداخت نموده به براتگیز و براتکش و ظهرنویس های قبل از خود مراجعه کند.
نوع سوم آن است که پرداخت کننده فقط نسبت به مازاد حصه خود حق مراجعه به دیگر مسئولین را دارد مانند مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی که مطابق قاعده ، هر گاه شخص ثالث ( طلبکار ) طلب خود را از یکی از شرکا وصول نماید ، شریک مزبور بعد از کسر سهم خود از آنچه پرداخت نموده ، برای بقیه به دیگر شرکا مراجعه می کند البته با در نظر گرفتن سهم هر یک از آن ها که به نسبت سهم آنان در شرکت مشخص می شود. در مورد نوع اخیر می توان گفت : مسئولیت شرکا در شرکت های تضامنی در مقابل اشخاص ثالث تضامنی و در روابط خودشان با یکدیگر مسئولیت نسبی است که نسبت به روابط شرکا با یکدیگر در قسمت زیر اشاره خواهد شد.
2- تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر
مسئولیت شرکای شرکت تضامنی اگرچه در مقابل اشخاص ثالث تضامنی است ولی در رروابط بین خود شرکا، مسئولیت آن ها نسبی می باشد. به موجب این مسئولیت است که روابط بین خود شرکا، مسئولیت آن ها نسبی می باشد. به موجب این مسئولیت است که اولاَ- شخصیت شرکا در روابط خود با یکدیگر اهمیت پیدا می کند و ثانیاَ – شریکی که بدهی شرکت را به اشخاص ثالث می پردازد می تواند به نسبت سهم هر یک از شرکا به آن ها مراجعه و مطالبه نماید. قانونگذار به این نوع مسئولیت در ذیل ماده 124 ق. ت به این صورت تصریح نموده است : "... فقط در روابط بین شرکا، مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد ".
از ماده فوق استفاده می شود که مسئولیت نسبی برخلاف مسئولیت تضامنی آمره نبوده و بلکه قاعده ای تکمیلی است و بر همین اساس شرکا می توانند برخلاف آن تراضی و توافق نمایند . البته همانگونه که اشاره شد این تراضی تا زمانی معتبر است که مسئولیت برخی از شرکا کلاَ حذف نشده باشد.
نکته قابل توجه در مورد ماده 124 ق. ت این است که اگر تراضی برخلاف مسئولیت نسبی نه در شرکتنامه بلکه در اساسنامه یا سند جداگانه دیگری انجام گرفته باشد، اعتبار ندارد ؟
در پاسخ باید گفت که شرکت نامه در این خصوص، خصوصیت خاصی ندارد و ذکر شرکت نامه در ماده مزبور شاید از این جهت بوده است که چون قرارداد تشکیل شرکت بوده و همه شرکا باید آن را امضا نمایند و شرط برخلاف قاعده حاکمیت نسبت سهم هم برای اینکه مقابل همه شرکا قابل استناد باشد باید به قبول آن ها برسد لذا امضای شرکت نامه با وجود چنین شرطی به منزله قبول شرط نیز می باشد. بنابراین در هر سند دیگری که چنین شرطی به امضا و قبول تمام شرکا رسیده باشد مانند اساسنامه یا سند جداگانه دیگر، از همان اعتبار برخوردار خواهد بود.
3- محدودیت های ناشی از عضویت در شرکت
عضویت و حضور در شرکت تضامنی علاوه بر مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل اشخاص ثالث، می تواند محدودیت هایی را نیز برای شرکا به دنبال داشته باشد که قانونگذار در ماده 134 ق. ت آن را به این شرح مقرر داشته است : " هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا ( به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث ) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود ".
بنابراین در ماده فوق دو نوع محدودیت برای شرکای شرکت پیش بینی شده است که در در ذیل به طور جداگانه به هر کدام اشاره می شود .

الف- ممنوعیت تجارت
محدودیت اول برای شریک شرکت تضامنی این است که نمی تواند با شرکت به رقابت تجاری بپردازد و در این ممنوعیت فرقی نمی کند که شریک برای خود و به حساب خود تجارت بنماید یا به عنوان وکیل به نام دیگران و به حساب دیگران یا به عنوان حق العمل کار به نام خود و به حساب دیگران تجارت نماید. مبنای ممنوعیت مزبور را باید در قاعده لاضرر جستجو کرد. زیرا رقابت زمینه ساز تضرر یا حداقل عدم نفع شرکت تضامنی و شرکا می شود. بدیهی است اگر شریک شرکت تضامنی تجارتی از نوع تجارت شرکت داشته باشد در صورت تعارض منافع خویش با منافع شرکت ، مطابق معمول منافع خویش را به منافع شرکت ترجیح می دهد. مثلاَ اگر پیشنهاد معامله ای خوب برای او شده باشد او ترجیح می دهد خود معامله را انجام دهد و شرکت را در جریان آن قرار ندهد زیرا در این صورت تمام سود حاصل او فقط به نسبت سهم خود سهیم خواهد بود و همین گونه است در مواردی که او برای دیگران و به حساب دیگران تجارتی از نوع تجارت شرکت می نماید که اقتضای وکالت و نمایندگی او از یک طرف و رعایت مصلحت موکل خود ایجاب می نماید که معامله مزبور را برای موکل خود انجام دهد.
مبنای دیگر این حکم قانونگذار را باید در مسئولیت نامحدود شرکای شرکت جستجو کرد. زیرا این مسئولیت سنگین اقتضاء می کند که اولاَ- تمامی شرکا با یکدیگر توافق و هماهنگی کامل داشته باشند تا بتوانند شرکت را با موفقیت پیش ببرند و شرکت دچار ضرر و زیان نگردد تا شرکا مجبور شوند در اثر مسئولیت تضامنی آن را عهده دار گردند و ثانیاَ – باید شرکا سعی کنند تمامی موانع سرراه تجارت شرکت را از پیش رو بردارند و قطعاَ یکی از موانع عبارت از ایجاد رقابت با شرکت می باشد. با توجه به این مبناست که در شرکت – های سرمایه چنین ممنوعیتی وجود ندارد ولی در شرکت های نسبی به موجب ماده 172 قانون تجارت این ممنوعیت حاکم است. البته همانگونه که در ماده 134 پیش بینی شده، این ممنوعیت تجارت مطلق نبوده و تحت شرایطی شریک می تواند به تجارتی از نوع تجارت شرکت اشتغال داشته باشد که این شرط عبارت از رضایت سایر شرکای شرکت می باشد. بنابراین برای امکان اشتغال به چنین تجارتی، شریک باید رضایت همه شرکای دیگر را جلب نماید. علت رفع ممنوعیت در این مورد آن است که حکم قانونگذار در خصوص ممنوعیت تجارت برای حمایت از شرکای شرکت تضامنی و خود شرکت بوده است ولی در صورتی که خود شرکا اجازه چنین تجارتی را به شریک می دهند ضررهای ناشی از آن قابل حمایت و جبران نمی باشد زیرا در این صورت این ضررها با قاعده اقدام قابل توجیه است و دیگر قاعده لاضرر حاکم نخواهد بود.

- ممنوعیت شریک شدن
به موجب ذیل ماده 134 ق. ت ، شریک شرکت تضامنی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکای شرکت، به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
مطابق ماده فوق، شریک شرکت تضامنی بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند شریک شرکت تضامنی، شریک ضامن در شرکت های مختلط و شریک شرکت با مسئولیت محدود و همچنین شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی باشد. اما در مورد شریک شدن در شرکت های سهامی اعم از خاص و عام و شرکت نسبی و شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی منعی مقرر نشده است.

نظرات() 


در این مطلب برآنیم تا به ویژگی طرح های صنعتی غیر قابل ثبت بپردازیم.خاطر نشان می شویم   به عنوان یکی از معتبرترین مراکز ثبتی ، با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات لازم را جهت ثبت طرح شما به عمل خواهد آورد.برای این منظور کافیست با کارشناسان فوق حرفه ای ما تماس حاصل فرمایید.
وفق ماده ی 21 ،طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.به همین دلیل،طرح صنعتی می بایست وجه تمایز داشته باشد و ابتکاری باشد.
طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد،به نحوی که از دید یک کاربر آگاه،متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاَ در اختیار عموم قرار گرفته است.بر اساس قوانین اکثر کشورها ،یک طرح صنعتی بایستی جذاب و چشم نواز باشد.

طرح های صنعتی ذیل قابل حمایت نیستند:
1-طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند.
2-آنچه قبلاَ در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
3-طرح های حاوی نمادها یا نشان های رسمی
4-طرح های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه
از سایر شرایط ثبت طرح صنعتی " کاربرد صنعتی " است،بدین معنی که یک طرح صنعتی بایستی قابلیت باز تولید به روش صنعتی را داشته باشد.همچنین بایستی امکان پیاده سازی طرح صنعتی بر روی یک کالای دو بعدی یا سه بعدی وجود داشته باشد.

نظرات() 

یکشنبه 24 شهریور 1398

طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی

نویسنده: nazanin nazanin   


 
طبقه1

مواد غذایی

طبقه2

پوشاك و اقلام و لوازم خرازی

طبقه 3

كالاهای مسافرتی، چمدان، چتر آفتابی و لوازم شخصی كه در جای دیگر ذكر نشده‌اند

طبقه 4

انواع برس و قلم‌مو

طبقه 5

اقلام ساخته شده از منسوجات، مواد ورقی طبیعی یا مصنوعی

طبقه 6

اسباب و اثاثیه منزل

طبقه 7

اقلام خانگی، كه در جای دیگری قید نشده‌اند

طبقه 8

ابزارآلات و یراق آلات

طبقه 9

بسته‌بندی‌ها و ظروف مخصوص حمل ونقل یا جابه‌جایی كالا

طبقه 10

ساعت مچی و دیواری و سایر لوازم اندازه‌گیری، كنترل و علامت دادن

طبقه 11

اقلام تزئینی و زیورآلات

طبقه12

وسایل حمل و نقل یا بالا بردن

طبقه 13

تجهیزات تولید، توزیع یا تبدیل برق

طبقه 14

تجهیزات ضبط، ارتباطات یا بازیابی اطلاعات

طبقه 15

ماشین‌آلاتی كه در جای دیگر قید نشده‌اند

طبقه 16

دستگاه‌های عكاسی، سینماتوگرافی و بصری

طبقه 17

آلات موسیقی

طبقه 18

ماشین‌آلات چاپ و ماشین‌های اداری

طبقه 19

نوشت‌افزار و لوزم اداری، مواد تدریس و آموزش و مواد مورد استفاده نقاشان

طبقه 20

تجهیزات فروش و تبلیغات، تابلوها

طبقه 21

انواع بازی، اسباب‌بازی، چادر و اقلام ورزشی

طبقه 22

تسلیحات، اقلام آتش بازی و نورافشانی، لوازم برای شكار، ماهیگیری و دفع آفات

طبقه 23

تجهیزات توزیع مایعات، لوازم بهداشتی، تجهیزات گرمایشی، تهویه و تهویه مطبوع، سوخت جامد

طبقه 24

لوازم و تجهیزات پزشكی و آزمایشگاهی

طبقه 25

واحدهای ساختمانی و عناصر ساختمانی

طبقه 26

دستگاه‌های روشنایی

طبقه 27

ملزومات استفاده از توتون و ملزومات مورد استفاده سیگاری‌ها

طبقه 28

محصولات دارویی و آرایشی، اقلام و دستگاه‌های پیرایشی

طبقه 29

تجهیزات و ادوات ضدخطر آتش‌سوزی، برای پیش‌گیری از سوانح و برای نجات

طبقه 30

اقلام لازم برای مراقبت از حیوانات و جابه‌جایی آن‌ها

طبقه 31

ماشین‌ها و لوازم برای تهیه مواد خوراكی و آشامیدنی كه در جای دیگر ذكر نشده‌اند

طبقه 99

موارد مختلف و گوناگون

نظرات() 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic