دورهمی

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

ارکان شرکت با مسئولیت محدود

نویسنده: nazanin nazanin   



ارکان کنترل کننده شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی که میان دو یا چند نفر جهت امور تجاری تشکیل شده و هر کدام از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام توزیع شده باشد، تنها تا میزان سرمایه خود در شرکت متعهد دیون و مسئولیت شرکت است را شرکت با مسئولیت محدود می گویند “.

ارکان شرکت با مسئولیت محدود

طبق ماده ۹۴ قانون تجارت ، ۲ شریک در شرکت با مسئولیت محدود حداقل میبایست مشخص شود ولی قانونگذار حداکثر شرکاء را مشخص نکرده است.
 انتخاب هیات نظار

قانونگذار در حقوق ایران ، انتخاب بازرس یا بازرسان را برای کنترل شرکت با مسئولیت محدود اجباری ندانسته است، درحالی که تعداد شرکای با مسئولیت محدود بیش از ۱۲ نفر باشد، انتخاب هیات نظار را از میان شرکاء اجباری دانسته است . در این عرصه ماده ۱۰۱ قانون تجارت تنظیم می دارد : ” هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکای آن بیش از ۱۲ نفر باشد، میباست دارای هیات نظار بوده … ” .

هیات نظار در مسئولیت محدود میبایست حداقل ترکیب از سه نفر شرکا بوده و توسط مجمع عمومی شرکاء به سرعت پس از تاسیس قطعی جهت اولین بار به مدت یک سال انتخاب گردند که این زمان می تواند در ازسرگیری دوبار انتخاب مدیران به بیش از یک سال و حتی نامحدود افزایش یابد. ( ماده ۱۰۹ ناظر بر ماده ۱۶۵ ق. ت )
وظایف و اختیارات هیات نظار
 کنترل آورده نقدی و غیرنقدی

هیات نظار در مسئولیت محدود میبایست بعد از تاسیس ، به سرعت اعتماد کند که کلیه سرمایه نقدی توسط شرکاء تسویه و سهم الشرکه غیرنقدی شرکت هم ارزیابی و ارائه شده و در شرکتنامه بصورت واضح ذکر گردیده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر یک به چه مقدار ارزیابی شده است. ( مفهوم شده از بخش دوم ماده ۱۰۹ ق. ت و رعایت مواد ۹۶ و ۹۷ همان قانون ) .
کنترل دفاتر و دارایی شرکت

بر اساس ماده ۱۰۹ ناظر به ماده ۱۶۸ ق. ت ، هیات ناظر وظیفه دارد که دفاتر و صندوق و تمامی اسناد شرکت را به طور دقیق کنترل نموده و در آخر هر سال مالی گزارشی به مجمع عمومی شرکت در این مورد ارائه کنند و مادامی که در مقرر ترازنامه و توزیع منافع شرکت توسط مدیران خلافی مشاهده نمایند، میبایست آن را در گزارش خود ذکر کنند. هر شریک قادراست از گزارش نام برده تا ۱۵ روز قبل از بستن مجمع عمومی شخصاَ یا توسط نماینده اش احراز اطلاع نماید.
دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده

هیات نظار وظیفه دارد سالی یک بار مجمع عمومی شرکاء را فراخوان داده و آن را تاسیس دهد، همین طور هیات نامبرده قادراست مجمع عمومی فوق العاده را هم جهت انعقاد فراخوان نماید. هیات نظار تصمیمات خود را با بیشترین آرای اعضا خود دریافت می نمایند.
مسئولیت هیات نظار ( ماده ۱۰۹ ناظر به ماده ۱۶۷ )

در حالی که تصمیمات و مبادرت هیات نظار برعکس قوانین حاکم باشد ، وظیفه آن معطوف به اعضای هیات خواهد بود. در حالی که هیات نظار در زمان توطئه در مورد ارزیابی سهم الشرکه غیرنقدی به بیش از قیمت حقیقی آن، اضافه بر مسئولیت تضامنی، در برابر اشخاص ثالث شامل مجازات جزایی تنظیم در ماده ۱۱۵ خواهند بود.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران جهت ارکان کنترل کننده شرکت با مسئولیت محدود در خدمت شما بزرگواران باشد.

نظرات() 

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

راه اندازی و تشکیل شرکت سهامی عام

نویسنده: nazanin nazanin   



مراحل راه اندازی و تشکیل شرکت سهامی عام

سبب آنکه شرکت سهامی عام جهت جذب سرمایه های با ارزش تاسیس می شود و نیاز است تعداد قابل توجهی اشخاص به عنوان شریک در کنار هم جمع شوند،پی در همین حین تشکیل آن شامل مراحل گوناگونی است.درگام اول تشکیل آن از طریق موسسان انجام می گیرد.در مرحله نخست موسسان درطول ایجاد شرکت،به دنبال سایر شرکا هستند که در گام دوم،یعنی زمان پذیره نویسی به شرکت ملحق میشوند.سرمایه شرکت از جمع آورده های پذیره نویسان و موسسان تشکیل می شود.پس از جمع شدن سرمایه،باحضور کلیه شرکا در مجمع عمومی موسس،شرکت تاسیس می شود.در این مقاله بصورت گام به گام نحوه ی تشکیل شرکت سهامی عام را در چهار عنوان بررسی می کنیم.

مراحل راه اندازی و تشکیل شرکت سهامی عام
عنوان اول:تاسیس شرکت
الف)مفهوم تاسیس

تاسیس شرکت به در کنار هم قرار گرفته اعمال مادی و حقوقی شرکای اولیه شرکت جهت بوجود آمدنه شخص حقوقی،گفته می شود که اشاره ی به اعمال قبل تاسیس شرکت هم هست.در مجموع به کسی که در راستای ایجاد شرکت اولین گام را برمی دارد و سرمایه شرکت را به وسیله جمع کردن شرکای دیگر بدست می آورد و طبق قوانین مراحل لازم را جهت تشکیل شرکت به انجام می رساند،موسس شرکت که می تواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد می گویند.
ب)تشخیص موسس

در مقررات کشور ما،بعد از تشکیل شرکت و تا هنگامی که به ثبت نرسیده است تعهدات موسسان همچنان ادامه دارد.این در حالی است که بعد از ثبت شرکت،نمی توان به هیچ کدام از شرکا سمت موسس داد،حتی اگر از شرکای اصلی و اولیه شرکت بوده باشند.
ج)مسئولیت موسسان

از دیدگاه اجتماعی موسسان در برابر رعایت نکردن مقررات قانونی در مورد تاسیس شرکت متعهد است و در حالی که حکم صریحاً بر ابطال شرکت صادر شود آنان به طور تضامنی پاسخگویی خسارات متاثر از ابطال به مالکین سهام و اشخاص ثالث خواهند بود.(ماده ۲۷۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷)از سمتی،موسسان شرکت در برابر تمامی کارها و اقداماتی که جهت تاسیس و ثبت کردن شرکت انجام می دهند تعهد تضامنی دارند(ماده ۲۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷).یقیناً،مسئولیت موسسان زمانی مطرح می شود که در اجرای اعمال و اقدامات مذکور بصورت مشخص دخالت داشته باشد.بدین سبب،هر گاه یک یا چند نفر از میان موسسان یا افرادی دیگری به جز آنان اجرای اعمال مذکور شده باشند خود این افراد متعهداند و مسئولیتشان،اشاره به مقررات عام حقوق مدنی قابل اجراست،نه مقررات خاص لایحه قانونی ۱۳۴۷،که ویژه تخلف موسسان است.
د)نظارت اولیه بر تاسیس شرکت

شرکت سهامی(خاص یا عام) جهت تاسیس به احراز جواز از دولت نیازی ندارد.به موجب این تمامی افراد، به غیر تابعین خارجی و در حدود اصل ۸۱ قانون اساسی،قادرند شرکت سهامی تشکیل کنند و به نشر سهم جهت پذیره نویسی اقدام کنند.

از همین رو،تشکیل شرکت سهامی عام مشروط به این است که تاسیس کنندگان اطلاعاتی را در اختیار همگان قرار دهند،این درحالی است که آنها ملزم نیستند تا اطلاعات دقیق در مورد شرایط خود ارائه دهند.این اطلاعات درخلال اظهارنامه ای «…در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به حیطه ثبت شرکت ها و در نقاطی که حیطه ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارائه…» می شود.

(ماده ۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷) اظهارنامه نام برده می بایست با ذکر تاریخ به امضای تمامی تاسیس کنندگان رسیده و موضوعات زیر به صورت ویژه در آن قید شده باشد:

اسم شرکت،احرازهویت و محل موسسین،عنوان شرکت،مبلغ سرمایه شرکت و مشخص کردن مقدار نقد و غیر نقد آن به صورت جداگانه،تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین عدد و ویژگی و امتیازات این گونه سهام،میزان مسئولیت هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با مشخص کردن شماره حساب و نام بانکی که مبلغ پرداختی در آن واریز شده است.در مورد آورده غیر نقد مشخص کردن چگونگی و مشخصات و ارزش آن به شکلی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد مطلع بود؛مرکز اصلی شرکت؛مدت شرکت.(ماده ۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

مرجع ثبت شرکت ها پس از بررسی اظهارنامه و پیوست های آن(طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی) و مطابقت محتویات آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صدور آن را انجام خواهد داد.(ماده ۱۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷).مرجع ثبت شرکت ها وظیفه ای نسبت به پژوهش در مورد اطلاعات داده شده ندارد و در برابر دادن اطلاعات غیر نادرست موسسان به پذیره نویسان متعهد نیست؛در همین صورت،قانونگذار در ماده ۱۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷ چاپ آگهی راجع به پذیره نویسی را بر عهده خود موسسان گذاشته است.به سبب ماده اخیر:”اعلامیه پذیره نویسی باید بوسیله تاسیس کنندگان در روزنامه آگهی گردیده و نیز در بانکی که مسئولیت سهام نزد آن نگهداری میشود در دسترس مراجعین قرار داده شود”.

آگهی پذیره نویسی به معنی اعلام موسسان به همگانی حاکی بر تاسیس شرکت سهامی است.بعد از این نشر آگهی به دعوت موسسان،تقاضاکننده ها به بانک مراجعه و ورقه های تعهد سهم را امضا و مبالغ مربوط به سهام را پرداخت می کنند.
عنوان دوم:پذیره نویسی

اقدام حقوقی که به سبب آن فرد عهد می کند با تهیه بخشی از سرمایه شرکت در حد مبلغ آورده شده،در شرکت سهامی عام،شریک شود را پذیره نویسی می گویند.در متن زیر موسسه حقوقی ثبت کریم خان به شرایط پذیرنویسی می پردازد.
الف)تعداد پذیره نویسان

با دقت به اینکه شرکت سهامی عام باید هیات مدیره ای جمعی از حداقل پنج نفر باشد که از بین مالکین سهام انتخاب می شوند.(ماده ۱۰۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷)،تعداد پذیره نویسان باید به اندازه ای باشد که تمام شرکا از پنج نفر کم تر نباشد.قانون گذار حداکثر شرکا را مشخص نکرده است و امکان است شرکتی از هزاران شریک تاسیس شود.کلیه افراد که شایستگی دارند قادرند در پذیره نویسی شرکت کنند،چه از افراد حقیقی باشند و چه حقوقی،با اینهمه افراد حقوقی در حدود قصد و اساسنامه خود اجازه به این کار هستند.در حالی که پذیره نویسی عمل تجاری به حساب نمی آید،افراد ملزم نیستند حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند.
ب)شرایط پذیره نویسی
۱-طرح اعلامیه پذیره نویسی

پذیره نویسی لازم است طرحی را از سمت موسسان تهیه کنند که باید به امضای همه آن ها رسیده باشد و در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به اداره ثبت شرکت ها و در نقاطی که اداره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارائه شود.(ماده ۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷) طرح اعلامیه مذکور باید مشمول نکات زیر باشد:

اسم شرکت؛

عنوان شرکت و نوع فعالیت هایی که شرکت با هدف آن تاسیس می شود؛مرکز اصلی شرکت و شعب آن؛زمانی که تاسیس شعبه مد نظر باشد؛

زمان شرکت؛

هویت کامل و اقامتگاه و شغل تاسیس کنندگان.زمانی که کلیه یا بعضی از تاسیس کنندگان در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور شبیه به آن تجربه یا اطلاعات یا تجاری داشته باشند؛قید آن به مختصر؛مبلغ سرمایه شرکت و مشخص کردن مقدار نقد و غیر نقد آن به صورت جداگانه و تعداد و نوع سهام.

در مورد سرمایه غیر نقد شرکت مشخص کردن مقدار و مشخصات و چگونگی و ارزش آن به شکل که بتوان از کم و کیف سرمایه غیرنقدی آگاهی داشته باشد ،مادامی که تاسیس کنندگان امتیازاتی برای خود در نظر گرفته اند مشخص کردن کیفیت و زمینه ی آن و فواید به توضیح؛مشخص کردن مقداری از سرمایه که تاسیس کنندگان متعهد شده اند و مبلغی که پرداخت کرده اند؛

اشاره به هزینه هایی که تاسیس کنندگان تا آن موقع برای تامین مقدمات تاسیس شرکت و بررسی های که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های نیاز است تا شروع فعالیت های شرکت؛مادامی که اجرای موضوع شرکت قانوناَ ملزم به رضایت مراجع خاصی است قید مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع؛قید حداقل تعداد سهامی که زمان پذیره نویسی بصورت نقدی پرداخت گردد

قید شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد طبق تهعد باید به آن حساب پرداخت شود و مشخص کردن فرصتی که طی آن افراد علاقمند می توانند جهت پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛تصحیح به اینکه اظهارنامه تاسیس کنندگان به پیوسته طرح اساسنامه جهت مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شده است؛قید نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه فراخوان و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس به صورت انحصاری در آن انتشار خواهد یافت؛تخصیص سهام به پذیره نویسان.(ماده ۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

قانونگذار رسیدگی درست بودن اطلاعات مذکور را بر ذمه هیچکدوم از مراجع رسمی نگذاشته است.به سبب ماده ۱۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ فقط وظیفه ی مرجع ثبت شرکت ها در مورد اعلامیه پذیره نویسی این است که آن را بررسی کند و با محتویایی قانون مطابقت دهد؛به عبارت دیگر مرجع ثبت شرکت هاتنها کافی است اعتماد پیدا کند که موارد ۱۵ گانه درج شده در ماده ۹ این لایحه در اعلامیه قید شده است و وظیفه ندارد که طبق این اطلاعات را با واقعیت تصویب کند.

«اعلامیه پذیره نویسی باید از طریق تاسیس کنندگان در روزنامه آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در دسترس علاقه مندان قرار داده شود»(ماده ۱۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷).انتشار اعلامیه پذیره نویسی منوط به اجازه مرجع ثبت شرکت ها است.(ماده ۱۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷)
۲-ورقه تعهد سهم

تضمین پذیره نویسی با امضای نوشته ای محقق میشود که در قانون کشور ما از آن به ” ورقه تعهد سهم ” اشاره می شود.ورقه تعهد سهام می بایست شامل بر نکات زیر باشد:

اسم و عنوان و مرکز اصلی و زمان شرکت،سرمایه شرکت،شماره و زمان اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن،تعداد سهامی که مورد پیمان قرار شده بود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن به خاطر نقداَ در زمان پذیره نویسی باید پرداخت شود،اسم بانک و شماره حسابی که مبلغ مورد نیاز از طریق پذیره نویسان می بایست به آن حساب پرداخت شود،مدارک شناسای و نشانی کامل پذیره نویس ذکر اینکه پذیره نویس مسئول است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد نظر را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.

به سبب ماده ۱۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷:”ورقه تعهد سهم در دو نسخه مقررشده و با ذکر تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده،نسخه اول در بانک نگهداری و نسخه دوم با ذکر فیش وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس ارائه می شود”.در تبصره این ماده تنظیم شده است:” مادامی که ورقه تعهد سهم را فردی برای دیگری امضا کند،مدارک شناسایی و نشانی کامل و سمت امضا کننده ذکر و مدرک سمت او اخذ و پیوست خواهد شد”.
۳-قطعیت پذیره نویسی

امضای ورقه تعهد سهم و تقدیم آن از سمت پذیره نویس به بانک با هدف اتمام عمل پذیره نویسی است.از این تاریخ پذیره نویس قادرنیست به تعهدات خود به سبب ورقه عمل نکند.قبولی پذیره نویسی از سوی تاسیس کنندگان مورد نیاز نیست و در واقع،پذیره نویسی به منظور قبول ایجاد موسسان به پذیره نویسی است،منوط بر اینکه پذیره نویسی در زمان مشخص شده در اعلامیه پذیره نویسی صورت گرفته باشد.ماده ۱۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ تنظیم کرده است:”امضای ورقه تعهد سهم به صورت خودکار ملزم به قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی مالکین سهام می باشد”.هدف قانونگذار این است که امضا و بالطبع ارائه ورقه تعهد سهم با هدف ضمیمه شدن به شرکت است.
۴-میزان پذیره نویسی

تاسیس شرکت سهامی عام عبارت است «…کلیه سرمایه شرکت به درستی تعهد گردیده و حداقل ۳۵ درصد آن پرداخت شده باشد…»(ماده ۱۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

البته پذیره نویسی می بایست به طور حقیقی انجام شود نه ظاهری،در غیر این صورت اعتبار نخواهد داشت.موسسان باید تعهد واقعی و تمام سرمایه ازسوی پذیره نویسان و موسسان را کسب کنند.قانونگذار در ماده ۱۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در طی اعلان این اصول تنطیم کرده است که این کسب باید پیش از تاسیس مجمع عمومی موسس صورت گیرد.
عنوان سوم:تشکیل سرمایه و تخصیص سهام

با جمع شدن سرمایه مشخص شده در طرح اساسنامه است شرکت سهامی عام تاسیس میشود.بعد از اینکه سرمایه شرکت متعهد شد و ۳۵ درصد آن به صورت نقد پرداخت کند،تعداد سهام هر کدام از متعهدین مشخص و اعلام می شود.رژیم حقوقی تهیه سرمایه و تخصیص سهام به شرکا عناوینی هستند به صورت خلاصه به آن پرداخت میشود.
الف)میزان سرمایه

جهت تاسیس شرکت سهامی،شرکا (موسسان و پذیره نویسان) باید کل سرمایه شرکت را متعهد و حداقل ۳۵ درصد آن را به صورت نقد پرداخت کنند.حداقل سرمایه جهت تاسیس شرکت سهامی عام ۵ میلیون ریال است(ماده ۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷)سرمایه شرکت امکان دارد از آورده های نقدی و یا غیر نقدی تاسیس شود.رژیم حقوقی باهر کدام از این دو نوع آورده فرق می کند.

    در آورده نقدی می بایست ۳۵% از مبلغی که شرکا(موسسان و پذیره نویسان) متعهد شوند که به صورت وجه نقد باشد.(ماده ۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷) این وجه به حسابی که به نام شرکت در حال تشکیل است در یکی از بانک ها واریز می شود.
    درآورده غیر نقدی سرمایه شرکت امکان دارد از هر چیزی،مال مادی یا غیر مادی تاسیس شود.آورده غیر مادی باید ثبت و ارائه شود.

ب)تخصیص سهام

همانگونه که اشاره شد،شرکت سهامی شرکتی می باشد که سرمایه آن به سهام توزیع می شود (ماده یک لایحه قانونی ۱۳۴۷).در مقابل آورده هر کدام از موسسان و پذیره نویسان،به تعداد مورد نیاز سهم اختصاص داده میشود.مشخص شدن تعداد سهام از وظایف موسسان است که باید قبل از فراخوانی و تاسیس مجمع عمومی موسس صورت گیرد.

ارزش اسمی هر سهم که در طرح اساسنامه ذکر شده است هر مبلغی می تواند باشد،این درحالی است مطابق ماده ۲۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷:” …مبلغ اسمی هر سهم نباید از ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد”.مشخص کردن تعداد سهام در صورت مجلسی که به امضای تاسیس کنندگان می رسد ذکر و به مجمع عمومی موسس گزارش خواهد شد.”گزارش موسسین باید حداقل پنج روز پیش از تاسیس مجمع عمومی موسس در مکانی که در آگهی فراخوانی مجمع مشخص شده است جهت مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد”(تبصره ماده ۷۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
عنوان چهارم:تشریفات نهایی تشکیل شرکت

شرکت سهامی از هنگامی ثبت میشود که شخصیت حقوقی پیدا کند و اعطاء شخصیت حقوقی ملزم این است که مجمع عمومی موسس به موجب قوانین قانونی به طور واقعی تاسیس شود و در حدود صلاحیت هایی که به آن واگذار شده عمل کند.شیوه ی تاسیس مجمع عمومی موسس و صلاحیت های آن عنوان این مطلب است در دو بخش آن را مطالعه می کنیم.
الف)تشکیل مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس،از تجمع مالکین سهام تاسیس می شود.براساس تبصره ماده ۷۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷:” در مجمع عمومی موسس تمامی تاسیس کنندگان و پذیره نویسان حق حضور دارند…”در این جا به صورت توالی،زمان و طرح فراخوان از تجمع ، اجتماع مجمع و شیوه ی تصمیم گیری اعضای شرکت کننده در مجمع را رسیدگی می کنیم.
۱-زمان و شکل دعوت از مجمع

موسسان،بعد از اجرای مقدمات درج شده در ماده ۱۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷،مجمع عمومی موسس را فراخوان خواهد داد.به سبب ماده مزبور”«بعد از اتمام زمان که برای پذیره نویسی مشخص شده است و یا در حالی که زمان تمدید شده باشد پس از انقضای مدت تمدید شده،تاسیس کنندگان حداکثر تا یک ماه به مسئولیت پذیره نویسان بررسی و بعد از کسب اینکه کلیه سرمایه شرکت به درستی تعهد گردیده و حداقل ۳۵% آن پرداخت شده است،تعداد سهام هر یک از مسئولان را مشخص و اعلام و مجمع عمومی موسس را فراخوان خواهند نمود».بدین سبب،فراخوان مجمع عمومی موسس بعد از انجام اقداماتی که این ماده بر ذمه موسسان گذاشته است انجام میشود.موسسان باید توجه داشت که کلیه سرمایه شرکت تعهد و مبالغ لازم پیش از تاسیس مجمع عمومی موسس در مکانی که در آگهی فراخوان مجمع مشخص شده است جهت مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.(تبصره ماده ۷۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

دعوت از مجمع باید توسط روزنامه های کثیرالانتشار انجام شود.این روزنامه ای است که اسم آن در طرح اعلامیه پذیره نویسی آماده است.(بند ۱۴ ماده ۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
۲-ترکیب مجمع

در مجمع عمومی موسس همه موسسان و پذیره نویسان می توان تشریف داشته باشند،چه عنوان جلسه مجمع تاسیس شرکت است.قانونگذار این مورد را در صورت واضح بودن در تبصره ماده ۷۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ به شکل مستقیم اشاره کرده است تا از حیث امری بودن قاعده اصرار کند.در همین حال در این تبصره گفته شده که هر سهم دارای یک رای خواهد بود.
۳-طریق تصمیم گیری

اتخاد تصمیم در مجمع عمومی موسس به واسطه رای انجام میشود.ماده ۷۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ پیش بینی کرده است”…قوانین مربوط به حاضرین مورد نیاز جهت تاسیس مجمع عمومی (در همه مجامع) و آرای مورد نیاز برای گرفتن تصمیمات در اساسنامه تعیین خواهد شد ، به جز در مواردی که به سبب قانون تکلیف خاص برای آن تنطیم شده باشد”

مجمع عمومی موسس به واسطه هیات رئیسه ای اجتماع از یک رئیس و یک منشی و دو نظارت کننده اداره می شود . رئیس مجمع از میان سهامداران حاضر در جلسه به اقلیت نسبی انتخاب خواهد شد.نظارت کنندگان هم از میان مالکین سهام انتخاب خواهند شد،ولی منشی جلسه امکان دارد سهمی نداشته باشد.(ماده ۱۰۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷).زمانی که در مجمع اخیر در مورد کلیه عناوین درج شده در فرمان مجمع تصمیم گیری نشود،هیات رییسه مجمع با تصویب مجمع می تواند تحت شرایط درج در ماده ۱۰۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ اعلام تنفس کند.

” از صحبت ها و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای از طریق منشی آماده میشود که هیات رئیسه آن را امضاء و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد”(ماده ۱۰۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷)
ب)صلاحیت های مجمع عمومی موسس
۱-تایید گزارش موسسان

اشاره کردیم که موسسان باید گزارش کارهای خود را به مجمع عمومی موسس ارائه دهند.یکی از وظیفه های مجمع عمومی بررسی گزارش موسسان و تایید آن است.تایید این گزارش با هدف قبول درستی تاسیس شرکت خواهد بود.
۲-تایید محاسبات آورده های غیر نقدی

قوانین مخصوص تایید محاسبات آورده های غیرنقدی موسسان در زمان رای گیری در مورد این آورده ها اجرا می شود،اعم از اینکه مالکین آورده غیرنقد در زمان که تقویم آورده غیرنقدی که تعهد کرده اند عنوان رای است حق رای ندارند و آن بخش از سرمایه غیرنقد که عنوان مذاکره و رای است ازنظر اکثریت جزء سرمایه شرکت به شمارنمی رود.(قسمت اخیر ماده ۷۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
۳-تصویب مزایای خاص

زمانی که برای برخی از موسسان امتیازات خاصی پیش بینی شده باشد،این امتیازات باید در مجمع عمومی موسس تایید شود.شیوه ی بررسی به این امتیازات و رای گیری در مورد آن ها مانند اصولی است که در مورد محاسبه و آورده های غیر نقد اشاره شده است.امتیازات خاص با توجه به وضعیت فردی که مزیت به او اجازه داده می شود محاسبه و تایید می شود.توضیح این امتیازات باید به پیوسته گزارش موسسان به مجمع عمومی موسس ارائه شود.
۴-تصویب اساسنامه

برحسب اساسنامه شرکت سهامی تشکیل می شود.بدین لحاظ،مجمع موسس اختیار و وظیفه تایید آن را دارد.قانونگذار تعیین نکرده است که اساسنامه باید به صورت رسمی مقرر شود،از این رو ممکن است رسمی یا غیررسمی باشد،اما در عمل همیشه به صورت غیر رسمی است.

به سبب ماده ۸ لایحه قانونی،طرح اساسنامه باید با ذکر زمان به امضاء تاسیس کنندگان رسیده و با ملاحظه داشتن سهامی عام مشمول میشود بر متن زیر باشد:

    اسم شرکت؛
    عنوان شرکت به طور تصحیح و روا؛
    زمان شرکت؛
    مرکز اصلی شرکت و مکان شعب آن،اگر تشکیل شعبه مورد نظر باشد؛
    مبلغ سرمایه شرکت و مشخص کردن مقدار نقد و غیر نقد آن به تجزیه؛
    تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد،تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام؛
    تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید طلب شود،که به هر حال از پنج سال بیشتر نخواهد بود؛
    روش واگذاری سهام با نام،توسط تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس؛
    در صورت پیش بینی این امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن؛
    شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه؛
    مواقع و ترتیب فراخوان مجامع عمومی؛
    مقررات راجع به حد مورد نیاز جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها؛
    روال رایزنی و دریافت رای و اقلیت لازم جهت اعتباری بودن تصمیمات مجامع عمومی؛
    تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و روش مشخص کردن جاگزین برای مدیران که فوت یا استعفاء می کنند یا ورشکسته یا خلع و یا از لحاظ قانونی ممنوع می گردند؛
    مشخص کردن وظایف و حدود اختیارات مدیران؛
    تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند؛
    تعداد بازرسان و نحوه انتخاب و مدت ماموریت آن ها؛
    تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه؛
    رویه ی انحلال اختیاری شرکت و نظام پاک سازی امور آن؛
    سیره ی تغییر

اساسنامه

مقرر طرح های اساسنامه در اجرا به شکلی است که کلیه مواد درج شده در قانون را در برگیرد و بدین سبب بسیار طویل است،زمانی که به جز ذکر موارد درج شده در ماده ۸ این لایحه،ذکر دیگر موارد قید شده در تمام لایحه لازم نیست، در حالی قید جزییات باعث می شود نکات مهم اساسنامه واضح نباشد.
۵-تعیین مدیران و بازرسان

اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی تاسیس کننده انتخاب می کند.(ماده ۱۷ و بند ۳ ماده ۷۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷)مدیران و بازرسان انتخاب شده باید به طور مکتوب قبول جایگاه نمایند.(قسمت اخیر ماده ۱۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷).هر گاه مدیران و بازرسان در جلسه حضورداشته باشند،صورتجلسه را امضا می کنند و هر گاه حضور نداشته باشند،قبول جایگاه مکتوب ازسمت آنان به وسیله ی دیگری صورت می گیرد.
۶-تعیین روزنامه کثیرالانتشار

به سبب تبصره ماده ۱۷ (الحاقی ۲۲/۱۱/۱۳۵۳) لایحه قانونی ۱۳۴۷:” هر قسم دعوت و اطلاعیه جهت مالکین سهام تا تاسیس مجمع عمومی سالانه می بایست در دو روزنامه کثیرالانتشار انتشار یابد.یکی از این دو روزنامه از طریق مجمع عمومی تاسیس کنندگان و روزنامه دیگر از سوی وزارت ارشاد اسلامی مشخص میشود”.معین کردن روزنامه به واسطه ی مجمع عمومی عادی از شرایط مورد نیاز جهت تشکیل شرکت به شمار نمی رود و شرکت ازآن هنگام تاسیس می شود که شرایط درج در ماده ۱۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ انجام شود

نظرات() 



شرایط دعوت از مجمع عمومی به وسیله اداره ثبت شرکت ها

دعوت از مجامع عمومی دربرگیرنده امور متعددی از جمله تعیین مراجع وظیفه به دعوت از مجامع عمومی، راه و مقدمات دعوت است که مراجع دعوت از مجامع عمومی خاصه به وسیله ی ” اداره ثبت شرکت ها ” مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

دعوت از مجمع عمومی به وسیله اداره ثبت شرکت ها
مراجع دعوت کننده

دعوت از مجامع عمومی دربرگیرنده امور متعددی از جمله تعیین مراجع وظیفه به دعوت از مجامع عمومی، راه و مقدمات دعوت است . در لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ قوانین اندکی راجع به افراد مجاز به دعوت ، از مجامع عمومی دیده میشود . این افراد را می توان به چند قسم تقسیم کرد:
۱- دعوت از مجمع عمومی از طرف هیئت مدیره

هیئت مدیره مرجع اصلی دارایی صلاحیت جهت دعوت از مجامع عمومی است.

طبق ماده ۹۱ لایحه اصلاحی :” مادامی که هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در مهلت تنظیم شده دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت وظیفه دارند مستقیماً مبادرت به دعوت مجمع نام برده بنمایند .”

قانون گذار به عنوان اساس ، دعوت از مجمع عمومی سالیانه را در هر حال از وظایف هیئت مدیره دانسته است که چنین نیازی را به وضوح بیشتری از قوانین ماده ۱۳۸ همان قانون میشود اخذ کرد. با این همه، در مکان دیگر این مسئولیت را متوجه رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از هیئت مذکور محسوب میشود . به سبب ماده ۱۲۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷:

” رئیس هیئت مدیره اضافه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره وظیفه دارند که مجامع عمومی مالکین سهام را در مواردی که هیئت مدیره مسئولیت به دعوت آن ها نمی باشد دعوت نماید “.
۲- دعوت از مجمع عمومی از سوی بازرسان قانونی

لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ در چند مورد به قابلیت بازرس قانونی شرکت به دعوت از مجامع عمومی اشاره کرده است.گام اول ، محتوای ماده ۹۱ نام برده به روشی که مورد تجزیه قرار گرفت،است . به سبب این تنظیم ،مسئولیت بازرس قانونی شرکت در دعوت از مجمع عمومی سالیانه اجرا نمی شود فقط در حالی که هیئت مدیره از اجرای این وظیفه امتناع ورزد . وظیفه بازرسان در این بخش نقش جایگزینی می باشد .بنابراین که بازرس قانونی شرکت نخست مجاز و یا وظیفه به اجرای دعوت از مجمع عمومی نیست . مضمونی که در این قسمت دیده میشود ، مشخص نشدن فرصت زمانی است که بعد از آن مسئولیت بازرس قانونی شرکت انجام میشود.

گام دوم ، دعوت از مجمع عمومی عادی به شکل عالی مطابق ماده ۹۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت است . تنظیم مذکور این روش دعوت از مجمع را به توصیف زیر است:” هیئت مدیره و همین طور بازرس یا بازرسان شرکت توانایی دارند در زمان مناسب مجمع عمومی عادی را به شکل فوق العاده دعوت نمایند . در این شکل حکم جلسه مجمع باید در آگهی دعوت آورده شود”

تدبیر دیگر برای دعوت از مجمع عمومی به وسیله ی بازرس قانونی شرکت ، مطابق ماده ۹۵ در موردی است که مالکان حداقل یک پنجم سرمایه شرکت ، از هیئت مدیره دعوت از مجمع را جهت کار خاصی که در تقاضایی مذکور اجتناب ورزد ، در این حالت بازرس قانونی مسئولیت است طی ده روز، نسبت به اجرای تقاضا مبادرت نمایند .درحالی که ، دعوت از مجمع عمومی بر اساس درخواست سهامداران مورد بحث، وظیفه ی بازرس قانونی محسوب شده اما هیچ نوع تضمین اجرایی جهت خودداری از اجرای آن احتیاط نگردیده است.

آخرین اجاره دعوت از مجمع عمومی از طرف بازرس شرکت در موردی است که طبق ماده ۱۱۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، به دلیل فوت ،استعفا و یا محرومیت شرایط یک یا چند تن از مدیران، تعداد مدیران از حداقل تنظیم در قانون کمتر شود و علی البدل هم مشخص نشده یا مشخص شده ولی اندازه نباشند، در این زمان به حکم ماده ۱۱۳ همان قانون :

” در مورد ماده ۱۱۲ هر زمان هیئت مدیره اندازه مورد از دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب مدیری که مقام او عهده دار مانده جلوگیری کند هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی برای کامل شدن تعداد مدیران با مراعات اقدامات مورد نیاز مبادرت کند و بازرس یا بازرسان وظیفه به اجرای چنین تقاضایی می باشند . “
۳- دعوت از مجمع عمومی از سوی سهامداران

قانون گذار در موارد خاصی به سهامداران و به خصوص سهامداران اکثریت اجازه داده تا نسبت به دعوت از مجمع عمومی مبادرت کند . با توجه به آنکه قاعدتاً هیئت مدیره مرجع صلاحیت دار برای اجرای این کار است، سهامداران درخواست اول باید به این مرجع مراجعه و در زمان جلوگیری هیئت مدیره از اجرای ساختن این درخواست،تقاضا خود را پیش بازرس قانونی شرکت طراح نمایند . مادامی که مرجع در حال حاضر هم به درخواست ایشان حقیقی ننهد ، این نوع سهامداران خود مستقیم به دعوت از مجمع اقدام خواهند کرد.
۴- دعوت از مجمع عمومی به وسیله اداره ثبت شرکت ها

با اشاره به مطالب ، دعوت از مجامع عمومی شرکت ها از وظیفه های طبیعی اداره ثبت شرکت ها محسوب نمیشود . در این صورت ، در لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ مواردی احتیاط که مرجع مذکور وظیفه به دعوت از مجمع عمومی شرکت است. وساطت اداره ثبت شرکت ها،وساطت ابتدایی نیست در حالی که تقاضایی فرد ذی نفع، مرجع مذکور نسبت به دعوت از مجمع عمومی مبادرت خواهد نمود.

به طور مثال، طبق ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ :” درزمان اتمام زمان ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران قدیمی همچنان تعهد کارهای شرکت و اداره آن خواهد بود. هرزمان مراجع وظیفه به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را جهت انتخاب مدیران درخواست نماید ” .قابل توجه است که در دوره انحلال شرکت هم، مرجع ثبت شرکت ها نقش مشابهی را تحت شرایط خاص می تواند بازی کند.

شایان ذکر است که مجموعه حقوقی ثبت کریم خان با دریافت مدارک می تواند به تجار محترم جهت دعوت از مجمع عمومی به وسیله اداره ثبت شرکت ها را در اختیارشان قرار دهد.

نظرات() 

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

سهام وثیقه شرکت سهامی

نویسنده: nazanin nazanin   




موسسه حقوقی کریم خان درخصوص سهام وثیقه ی شرکت سهامی توضیحاتی ارائه می دهد: بنا به ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت سهامی عبارت است از: “سرمایه در این شرکت به سهام تقسیم بندی شده و وظایف دارندگان سهام ، به مبلغ اسمی سهام آن ها محدود می باشد “.

سهام وثیقه شرکت سهامی

سرمایه در هر شرکت سهامی به بخش های مساوی تقسیم می شود که هر بخش آن را سهم می گویند. طبق تعریف سهم در لایحه اصلاحی : ” سهم بخشی از سرمایه شرکت سهامی بوده که نمایانگر اندازه همکاری و سود دارنده آن در شرکت سهامی می باشد “.

به این ترتیب،هر سهم به موجب تمام سرمایه مشخص می نماید که دارنده آن تا چه میزانی در مدیریت فعالیت های شرکت، توسط شاهدان در مجامع عمومی و آراء آن ها، همکاری دارند و اینکه چه اندازه از سودهای به دست آمده از امور شرکت،در دست او قرار می گیرد و چنانچه تمام هزینه سهم را در مقابل شرکت واریز نکرده باشند، به چه اندازه تعهد مالی دارند.

براساس ماده ۲۹، در شرکت سهامی عام، قانون ،حداکثر هزینه اسمی سهام را در هزار ریال تعیین نموده است.ولی در شرکت های سهامی خاص جهت مبلغ اسمی سهام هزینه ای مشخص نگردیده است.
سهام وثیقه ی شرکت سهامی

    جهت ضمانت ضررهای احتمالی وارده که از طرف کوتاهی های مدیران صورت می گیرد،میبایست مدیران دارای شمار سهامی را که اساسنامه شرکت تعیین نموده است باشند. این سهام را سهام وثیقه می گویند،که تا هنگام مدیریت فرد به منظور وثیقه به جا می ماند و اگر مدیر ضررهایی به شرکت وارد نماید بنابراین در مقابل شرکت بدهکار شده و بدهی او از این وثیقه برداشت می شود.( ماده ۱۱۴ ل. ا. ق. ت )
    شمار این سهام نمی تواند کمتر از تعداد سهامی که در اساسنامه برای رای در انجمن عمومی مورد نیاز است باشد. ( ماده ۱۱۴ ل. ا. ق. ت )
    سهام نام برده بانام می باشد. ( ماده ۱۱۴ ل. ا. ق. ت )
    این سهام قابلیت واگذاری را ندارد. ( ماده ۱۱۴ ل. ا. ق. ت ) واگذاری سهام بانام می بایست در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد،ولی این واگذاری تا هنگامی که در وثیقه شرکت می باشد،در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت نمی رسد.
    چنانچه مدیری در زمان انتصاب به مدیریت ،دارای شمار سهام مورد نیاز به منظور وثیقه نباشد یا سهام وثیقه شده به گونه قهری به شخصی دیگر واگذار گردد یا براساس مصوب مجمع عمومی فوق العاده، شمار سهام موردنیاز برای وثیقه بیشتر شود،آن گاه می بایست مدیر طی یک ماه سهام خود را به منظور وثیقه افزایش دهد و به صندوق شرکت به امانت بگذارد در غیر اینصورت برکنار می گردد.( مادع ۱۱۵ ل. ا. ق. ت )
    زمانی که مدیری مفاصاحساب زمان مسئولیت خود را از شرکت اخذ نکرده باشد، سهام یاد شده به منظور وثیقه در صندوق شرکت به جا می ماند، و بعد از اخذ آن ،سهام او هم آزاد می گردد.( ماده ۱۱۴ و ۱۱۶ ل. ا. ق. ت )
    تصویب ترازنامه و صورت حساب منافع و ضررهای هر دوره مالی شرکت به منظور مفاصا حساب مدیران در آن دوره می باشد و بعد از پذیرش ترازنامه و صورت حساب آن دوره مالی که مدیریت مدیران لغو و یا از آنان مقامشان گرفته شده است، سهام وثیقه آنان به خودی خود آزاد می گردد.( ماده ۱۱۶ ل. ا. ق. ت ) به این ترتیب چنانچه مدیری خلع یا استعفاء دهد، سهام وثیقه او بلافاصله آزاد نمی گردد بلکه تا زمان تصویب ترازنامه و حساب منافع و ضررهای او این وثیقه در شرکت می ماند.
    بازرس یا بازرسان شرکت موظفند هرنوع سرپیچی از قوانین شرکت درباره سهام وثیقه را بررسی نمایند و به مجمع عمومی عادی ارائه دهند. ( ماده ۱۱۷ ل. ا. ق. ت )

همکاران ما در ثبت شرکت کریم خان ، با افتخار در عرصه سهام وثیقه ی شرکت سهامی در خدمت شما می باشند.

نظرات() 

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

ثبت موسسه خیریه

نویسنده: nazanin nazanin   


شرایط ثبت موسسه خیریه

موسسه خیریه به سازمان ها و انجمن های غیرانتفاعی ، عام المنفعه و غیرسیاسی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تشکیل شده است.حوزه ی خدمات این نوع سازمان ها در حیطه ی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، خانواده های نیازمند و عرضه خدمات اجتماعی و … می باشد.سازمان خیریه می بایست غیرسیاسی، غیرانتفاعی و عام المنفعه با همکاری و کمک اشخاص نیکوکار برای عرضه ی فعالیت بهزیستی باشند.خدمت در این زمینه، مشروط به دریافت جواز از سازمان بهزیستی است.قابل توجه است که، این سازمان باید به موجب قوانین و مقررات این سازمان فعالیت داشته باشند و گونه فعالیت آن ها هم مربوط با این سازمان باشد.

شرایط ثبت موسسه خیریه
انجمن های خیریه خود به سه گروه بخش بندی می شود
انجمن غیر دولتی

این انجمن با هدف غیرسیاسی و غیرتجاری و به دو حالت انتفاعی و غیرانتفاعی تاسیس می شوند.
انجمن غیردولتی انتفاعی

انجمنی است که قصد از آن نفع میان اعضا میباشد.

انجمن غیردولتی غیرانتفاعی خیریه ای

به انجمنی نسبت داده می شود قصد از آن نفعی جهت تمامی جامعه باشد.
شرایط و مدارک ثبت موسسه خیریه
الف) مدارک مورد نیاز ثبت موسسه خیریه

    کامل کردن فرم اطلاعات فردی اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسین
    کامل کردن فرم تقاضایی پروانه تاسیس موسسه ( دو نسخه)
    صورتجلسه مجمع عمومی و هیات مدیره
    اساسنامه عرضه شده از سمت دبیرخانه کمیسیونی استانی ( دو نسخه )
    تصدیق نداشتن اعتیاد و سوء پیشینه اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسین
    تصدیق تصویب اسم سازمان از اداره کل اسناد و ثبت شرکت با قید اسم استان یا شهرستان محل سازمان ها
    کپی آخرین مدرک تحصیلی اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل
    کپی کلیه صفحات مدارک (شناسنامه و کارت ملی)
    تصویر پرسنلی رئیس هیات مدیره ( دو قطعه )

ب) شرایط ثبت موسسه خیریه

    تابع جمهوری اسلامی ایران
    عرضه ی صلاحیت علمی، تخصصی و فنی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل پیش از اخذ تشکیل
    دارا بودن مکان ثابت و مناسب که به تصویب بهزیستی استان رسیده باشد.
    داشتن حداقل ۲۳ سال سن جهت کلیه اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسین تاسیس کننده
    حداقل دارایی موسسه غیردولتی غیرانتفاعی و خیریه ای میلیون۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال و موسسات غیردولتی انتفاعی ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
    مدیر عامل موسسه می بایست حداقل مدرک تحصیلی دیپلم را داشته باشد و حضور حداقل ۲ نفر دارای مدرک کارشناسی مربوط فعالیت موسسه در اعضای هیئت مدیره اجباری است.

(تبصره : ۸ سال تجربه کار مربوط جهت کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهزیستی که حداقل مدرک تحصیلی دیپلم را داشته باشند و ۴ سال تجربه کار مربوط جهت مالکین مدرک کارشناس غیرمربوط برابر مدرک کارشناس مربوط به شمار می رود ) .
ج)نحوه ثبت موسسه خیریه

    حضور در ادارات بهزیستی استان مورد نظر
    عرضه مدارک به دبیرخانه
    صدور پروانه فعالیت بعد از پیگیری رئیس و کارشناس مرتبط

قابل توجه است ، فرآیند صادر کردن پروانه خدمات مرکز حدود ۲ هفته تا ۱ ماه انجام می شود.

مشاوران حقوقی موسسه ثبت کریم خان تبحر بالایی دراجرایی قوانین و اصول حقوقی دارند،به شما در تهیه مدارک لازم جهت ثبت موسسه خیریه کمک خواهند کرد تا تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایید.

نظرات() 

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

حمایت از ثبت علائم در ایران و ثبت اختراعات

نویسنده: nazanin nazanin   



حمایت از ثبت علائم در ایران بر اساس قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶

قوانین پیشین مصوب ۱۳۱۰ و انجام مقررات ثبت اختراعات طرح های صنعتی و ثبت علائم تجاری که از فعالیت های با ارزش و بنیادی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ می باشد ازمیان رفته و این قوانین جانشین آن می شود.

پیش نویس این قوانین به وسیله یک کمیسیون حقوقی شامل افراد آگاه حقوقی و دارای مالکیت معنوی از لحاظ ترقی های ایجاد شده در حیطه دانش ها و فن ها و صنعت های پرهیزناپذیر روز تنظیم گشته و نخستین بار در کشور ما، ثبت و پشتیبانی حقوقی از الگوهای صنعتی که از منظر کمبود مقررات ملی پشتیبانی از آن نمی شده مقدور می باشد و مشخص نمودن اندازه پشتیبانی از اسم تجاری در طبقه مالکیت صنعتی، ضبط اجناس بدلی از طرف دادگاه بدون داشتن معترض خصوصی و وفق با قوانین پیمان تریپس به منظور ضوابط مورد نیاز در جهت پیوستگی به موسسات جهانی تجارت از مزیت های متمایز این قانون است.

در ادامه این مقاله، انواع پشتیبانی از به ثبت رسیدن علامت ، مطابق قوانین جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری را ارزیابی می کنیم:

حمایت از ثبت علائم در ایران و ثبت اختراعات
۱-نحوه حمایت

برای پشتیبانی از مالکیت معنوی سه راهکار امکان پذیر می باشد:

    روش ملی

در این شیوه وظیفه پشتیبانی از مالکیت معنوی با مصوب قوانین داخلی به موسسه های ملی سپرده شده است. به عنوان مثال قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات تصویب شده ۱۳۱۰ و اساس نامه اصلاحی انجام قوانین ثبت علائم تجاری و اختراعات مورد تصویب ۱۳۳۷ و بعد از آن قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مورد تصویب ۱۳۸۶ و اساس نامه اعمال مصوب ۱۳۸۷ در کشورمان میتوان نام برد.

    شیوه منطقه ای

در این راهکار توافق نامه هایی که در یک ناحیه مشخص بین کشورهای مختلف برپا شده رعایت می گردد که از اساسی ترین این موسسات، انجمن عربی حمایت از مالکیت فکری می باشد.

    شیوه بین المللی

در این روش قوانین توافق بین المللی که در این باره برپاشده رعایت می گردد و از برجسته ترین توافق های مرتبط کنوانسیون پاریس ۱۸۸۳ می باشد.
انواع حمایت
حمایت متاثر از درخواست ثبت علامت تجاری

ارائه اظهارنامه ثبت علامت به سازمان مالکیت صنعتی علامت مورد درخواست ثبت بعد از ورود در دفتر ثبت اظهارنامه های دریافتی از طرفداری قانونی بهره‌مند می گردد.در قوانین ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری تصویب شده ۱۳۸۶ آیین گذار در بند د ماده ۴۰ موعد پشتیبانی از یک علامت تجاری به ثبت رسیده را زمان ارائه اظهارنامه تعیین کرده است و زمان اعتبار آن ۱۰ سال می باشد.
 حمایت ناشی از ثبت علامت تجاری

یک علامت به ثبت رسیده از حقوق ملکیتی می باشد که به وسیله ثبت علامت قوانین به دست می آید و دارنده علامت تجاری به ثبت رسیده از حقوق و تصدیق طرح ادعا در جهت فراهم نمودن غرامت بهره مند می گردد.

ثبت علامت تجاری به دارنده علامت اجازه بهره برداری انحصاری را واگذار می نماید و صاحب علامت تجاری به ثبت رسیده قادر است موعد تقلب ثبت علامت خود اگر فردی دیگر از همان علامت یا شبیه آن بکارگیری نماید میتواند به طور قانونی اقدام نماید ،این کار لازمه آن می باشد که علامتی را که دارنده علامت در مورد اجناسش ثبت نموده همان علامت به کاربرده به وسیله فردی دیگر باشد که شاید سبب شده افراد جامعه و دیگر افراد اجناس ارائه شده را به اسم او بشناسند.
حقوق مورد حمایت
۱- حقوق مادی

حقوق مادی به اذن استفاده انحصاری از اثر یا واگذاری آن می باشد و از ویژگی های این قسم از حقوق این است که در زمان محدود می باشد.
۲- حق استفاده

حق واگذاری لیسانس استفاده از علامت تجاری از اساسی ترین حقوقی که دارنده علامت تجاری در تملکات حقوقی در رابطه با علامت خود دارد.مطابق ماده ۱۴۱ اساس نامه اعمال قوانین ثبت اختراعات، الگوهای صنعتی و علائم تجاری تصویب شده ۱۳۸۶ ، ” دارنده علامت قادر است رخصت استفاده از علامت به ثبت رسیده خود را در هر قالب قانونی به شخص دیگر واگذار نماید “.
۳- نقل و انتقال

حقوق واگذاری علامت تجاری یکی از اساسی ترین حقوقی است که دارنده علامت تجاری در معامله های حقوقی در رابطه با علامت خود از آن استفاده نماید.

در ماده ۱۳۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری تصویب شده۱۳۸۶ واگذاری علامت تجاری بیان نموده است ولی جابه جایی ذکر شده در برابر اشخاص ثالث زمانی دارای اعتبار می باشد که با موافقت قوانین ذکرشده ثبت شود. طبق ماده تقاضا در جهت ثبت واگذاری علامت میبایست به صورت کتبی به مراجع قانونی عرضه گردد در این تقاضا نکات زیر میبایست به طور دقیق درج گردد :

    شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
    نام و محل سکونت و تابعیت صاحب جدید
    اسم و محل سکونت وکیل قانونی در کشورما.

۴- جلوگیری از استفاده دیگران

نظر به قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری تصویب شده ۱۳۸۶ کشورما استفاده انحصاری از علامت تجاری تنها برای شخصی است که علامت خود را ثبت نموده ،بنابراین دارندگان علامت قادرند از طرف قضایی و کیفری از بهره گیری غیرقانونی دیگران ممانعت نماید.
۵- مطالبه ضرر و زیان

طبق ماده ۱۸۲ قانون تصویب شده ۱۳۸۶ دارنده علامت تجاری یا نماینده آن قادر می باشد در نزدیکترین دادگستری قسمتی که کالاهای مورد درخواست در آن مکان واقع می باشد به صورت مفصل از کالاهایی که بنا به توقعات آن ها با حقوق به دست آمده از علامت تجاری مخالف می باشد بردارند.اعمال امور بالا چنانچه که اجناس در گمرک باشند از طریق مسئولان گمرک اجرا می شود.

ضبط کالاهای ذکرشده زمانی امکان پذیر می باشد که دادسرا تاکید بر آن دارد .دستور دادگاه بر اساس تقاضای صاحب علامت و سفارش ضمانت مناسب ایجاد می شود،تا هنگامی که ادعا قبول نشود،غرامت و سودی که ادعاکننده از آن بی نصیب خواهد شد جبران شود.و این ماده زمانی که دارنده علامت تجاری با رد حق خود رو به رو شود هم کارایی داشته و برای اتکا دارنده علامت قرار گرفته می شود.
۲- حقوق معنوی
عدم چارچوب در زمان

حقوق معنوی مشابه حقوق مادی به مدت زمان محدود نمی باشد و دارای حق همیشگی می باشد و با یک بار ایجاد و ثبت و چاپ آن پیوستگی با شخصیت خلق کننده و ثبت کننده به تاریخ و زمان محول نمی گردد و ابداً رسم نمی شود به طور مثال علامتی که ثبت کننده آن فرد ویژه ای باشد طی سال های آینده منش دیگری به منظور دارنده آن اثر شناخته می شود.
عدم محدودیت در مکان

اینطور نمی باشد که به طور مثال دارنده یک علامت به ثبت رسیده در مکانی دارنده آن علامت به شمار آید و در نقطه ای دیگر این ملکیت از او نفی گردد.
 غیرقابل انتقال

به دلیل آنکه حقوق معنوی با شخصیت ایجاد کننده پیوند دارد ممکن نیست آن را به قصد و میل و بنابه قرارداد به افراد دیگر انتقال نمود،اگرچه موافقت در این عرصه هم تشریح قانونی ندارد و چیزی که در شکل جابه جایی بهره برداری از آن علامت اعمال می شود. این خصیصه حقوق معنوی را دگرگون نمی کند.

همکاران ما در ثبت شرکت کریم خان، با مشاوره رایگان با افتخار در عرصه حمایت از ثبت علائم در خدمت شما عزیزان خواهند بود.

نظرات() 



چگونگی دریافت گواهی از بانک در تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام

یکی از با ارزش ترین و اهمیت ترین شرکت های موثر در اقتصاد کشور است که به پشتیبانی سرمایه های توزیع شده فعالیت اقتصادی باعث گسترش و پیشرفت می شود را شرکت سهامی عام می گویند . ماده ۱ لایحه تصریح بخشی از قانون تجارت مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۴۷ شرکت سهامی را به شرح زیر توضیح داده است :

” شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام توزیع شده و تعهد مالکین سهام در دایره مبلغ اسمی آن هاست”.

دریافت گواهی از بانک در تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام
انواع شرکت سهامی

     سهامی عام
     سهامی خاص

شرکتی که سرمایه آن به سهام توزیع شده است را شرکت سهامی عام می نامند . سرمایه ای که تاسیس کنندگان آن بخشی از سرمایه شرکت را به وسیله فروش سهام به مردم تهیه میشود .
شرکت سهامی

تکمیل ترین گونه از شرکت های سرمایه ای می باشد که شرکا در آن مالکین سهام یا سهامداران محسوب میشود.جهت تشکیل شرکت سهامی عام می بایست شرایط متعدد گذراند که هر شرایط و مرحله اصول تخصصی خود را دارد . تهیه مدارک و اسناد اولیه یکی راه ها از این مراحل است . دریافت گواهی از بانک از مدارک لازم جهت تاسیس شرکت سهامی عام می باشد. در متن زیر به توضیح آن میپردازیم.
تهیه مدارک و اسناد اولیه

گام اول از تاسیس این گونه شرکت تکمیل اسناد و مدارکی است که جهت اخذ مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی از مرجع ثبت لازم است . د رحالی که در این قسمت از مقدمات فقط تاسیس کنندگان شرکت نقش ایفای می نمایند. ماده ۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ این مرحله از تشکیل شرکت را به صورت زیر توصیف می کنیم:

” جهت تشکیل شرکت های سهامی عام ، تاسیس کنندگان میبایست حداقل ۲۰ درصد سرمایه شرکت را خود متعهد شده و حداقل ۳۵ درصد مبلغ متعهد شده را در حسابی به اسم شرکت در حال تاسیس نزد یکی از بانک ها نگه داری و بعد از اظهارنامه ای به پیوسته شکل اساسنامه شرکت و شکل اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای تمامی تاسیس کنندگان رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در قسمت های که ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک مکان، ارائه و رسید تحویل بگیرد”.

هر کدام از اسناد نام برده دارای اهمیت و مقام حقوقی تخصصی دارد و بعضی از آن ها نه فقط در مرحله تاسیس شرکت بلکه بعد از تشکیل آن نقش به سزایی را دارند . زیرا ، لازم است تا این مرحله ابتدایی و چگونگی و خصوصیات مدارک یاد شده مورد رسیدگی قرار گیرد.
دریافت گواهی از بانک

اولین گام در این مرحله ، افتتاح حسابی در یکی از بانک ها به اسم شرکت سهامی عام در حال تشکیل و تعهد ۲۰% از سرمایه تنطیم شده و پرداخت نقدی یا دادن غیرنقدی ۳۵% از ۲۰% از طرف تاسیس کنندگان است . بنابراین که مادامی جهت شرکت در حال تاسیس ۱۰ میلیون ریال سرمایه در نظر باشد ، تاسیس کنندگان مبیایست ۲ میلیون را تعهد نموده و ۷۰۰ هزار ریال را پرداخت کنند.شرطی که قابل توجه است ، مزایایی است که در تبصره ماده ۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ به تاسیس کنندگان داده شده است و آن اجازه ارائه سرمایه غیرنقدی به جای نقدی است. طبق تبصره نام برده :

” زمانی که بخشی از تعهد به شکل غیرنقدی باشد میبایست مثل آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که جهت پرداخت مبلغ نقدی حساب افتتاح شده است تصدیق و گواهی بانک را به پیوسته اظهارنامه و ضمیمه آن به مرجع ثبت شرکت ها ارائه نمایند .”

این در صورتی است که پذیره نویسان، معمولاً با پرداخت نقدی میبایست به تعهد سهام اقدام نمایند.مورد دیگری که در همین مورد مکان نقد و درنگ است ، عدم نیاز به جذب نظر کارشناس رسمی دادگستری در زمان ارائه سرمایه غیرنقدی به بانک می باشد. که از ماده ۷۶ لایحه اصلاحی که تنظیم کرده ” در حالی که یک یا چند نفر از تاسیس کنندگان آورده غیرنقد داشته باشند …. ” ، این طور به نظر می آید که جذب نظر کارشناس رسمی دادگستری در زمان ارائه سرمایه غیرنقدی به بانک اجباری نیست، بلکه این امر باید قبل از فراخوان مجمع صورت پذیرد.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران جهت دریافت گواهی از بانک در تشکیل و ثبت شرکت سهامی عامدر خدمت شما بزرگواران باشد.

نظرات() 

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

حقوق مدیران

نویسنده: nazanin nazanin   



حقوق مدیران در برابر شرکت چیست ؟
رابطه حقوقی مدیران با شرکت است یا شرکا ؟

از لحاظ شخص ثالث، مدیران شرکت شامل شخص حقوقی بوده و فعالیت های حقوقی و مادی آن ها ،از فعالیت حقوقی و مادی شرکت به حساب می آید ولی این خصیصه شرکت تجاری باعث نمی شود که منش حقوقی مدیر یا مدیران شرکت را پنهان نمود و نسبت حقوقی آنان را با شرکت یا با شریکان از یاد برد. اولین پرسش در رابطه حقوقی مدیران با شرکت است یا با شرکا؟ حقوق مدیران در برابر شرکت چیست ؟

نظر به تفسیر فرضیه منش حقوقی برای شرکت تجاری در خصوص تسهیل تهیه رابطه های طرف گوناگون، ایجاب می کند که وظایف مدیران به غیر از موردهای مستثنی،در مقابل شرکت پنداشته شود و نه در مقابل شریکان.در ادامه مقاله به ارزیابی حقوق مدیران در مقابل شرکت اشاره می کنیم:

حقوق مدیران
مبنای شناسایی حقوق مدیران

نسبت مدیران و شرکت یک نسبت قراردادی به شمار می آید.به این ترتیب نتیجه می گیریم که حقوق مدیران از جمله اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل متاثر از قرارداد می باشد.
آثار عدم تعیین اجرت مدیران

شاید برخی از شریکان کاندید عضویت در هیئت مدیره شده باشند و از طرف انجمن عمومی به این منصب انتخاب شوند بی آنکه حق الزحمه آنان مشخص شده باشد.انتصاب مدیر عامل به وسیله هیئت مدیره هم ممکن است این چنین کاری صورت پذیرد.بنابراین نباید فعالیت مدیران را که به سمت نمایندگی از طرف شرکت پذیرش می شوند را به سبب عدم مشخص نمودن اجرت نامعتبر به حساب آورد ،ولی زمانی که در رابطه با اندازه اجرت موافقتی به دست نیامده، مدیران سزاوار اخذ اجرت هستند.
قواعد آمره راجع یه میزان حق الزحمه مدیران

در قانون تجارت قوانینی در این عرصه وجود ندارد ولی لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت تنها در ماده ۱۳۴ درباره اعضایی که وظیفه ای ندارند هیئت مدیره چارچوبی را تعیین کرده است :

” انجمن عمومی عادی دارندگان سهام با نظر به مدت وجود عضوهای غیرمکلف هیئت مدیره در نشست ذکرشده هزینه ای را برای حق حاضربودن در جلسات تصدیق میکنند، انجمن عمومی این هزینه را از لحاظ مدت زمانی که هر عضو در جلسات حاضر بوده مشخص می نماید. و چنانچه که در اساسنامه پیش گویی شده باشد مجمع عمومی طبق مصوبات درصد مشخصی از سود خالص سالانه شرکت را به منظور پاداش به عضوهای هیئت مدیره اختصاص داده و عضوهای غیرمکلف هیئت مدیره نمی توانند غیر از چیزی که در این ماده پیش گویی شده است در برابر منصب مدیریت خود به صورت پیوسته یا غیر پیوسته درجهت حقوق یا پاداش شرکت اخذ نماید”.
حق استعفا

حقوق کناره گیری مدیر پیرو موافقت آشکار یا ضمنی مدیر و شرکت می باشد ،با اینهمه با وجود عدم این توافق میبایست باور داشت که مدیر حائز حق کناره گیری می باشد ، هرچند نسبت مدیر و شرکت به طور کامل در حیطه قرارداد وکالت قابلیت تجزیه ندارد ،ولی در هر حال بکار بردن قوانین وکالت باوجود فرمان آشکار قانونی و یا موافقت، به نیت مشترک فرضی دوطرف بهتر میباشد. آشکار است که بکارگیری این حقوق میبایست متداول اعمال شود درغیر اینصورت باعث وظیفه مدیر در مقابل شرکت و اشخاص ثالث میباشد.

کارشناسان ثبت شرکت کریم خان افتخار دارند با مشاوره تلفنی رایگان در موردحقوق مدیران در برابر شرکت با بهره گیری از خدمات بهینه در خدمت شما عزیزان باشند.

نظرات() 

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت تعاونی

نویسنده: nazanin nazanin   



سهم اعضاء تعاونی در تامین سرمایه ثبت شرکت تعاونی

شرکتی که کلیه سرمایه یا حداقل ۵۱ درصد آن از طریق اعضاء تعاونی در دسترس شرکت قرار گرفته باشد را شرکت تعاونی می گویند .

درحالی که وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و شهرداری ها و شوراهای اسلامی و بنیاد مستضعفان و دیگر بنیادهای عمومی هم قادرند در اجرای بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وسیله ی وام بدون بهره یا توسط قانونی سایر از جمله مشارکت ، مضاربه و مزارعه ، مساقات اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط و غیره مبادرت به کمک در تدوین یا بیشتر شدن سرمایه شرکت تعاونی نمایند بدون اینکه عضو باشند.

اما در مواردی که موسسات دولتی در تشکیل شرکت تعاونی شرکت می نمایند در فرصت تنطیم شده که در طی منعقد کردن شرکت مورد رضایت دو طرف قرار گرفته است سهم دولت را میبایست تدریجاَ استرداد نمایند به صورتی که صد در صد سرمایه به تعاونی منسوب شود .

به صورت کلی اختیارات دولت و سازمان های دولتی در جهت کمک و مساعدت به تعاونی زیاد است. چه به وسیله ی وام و چه قرار دادن اسباب مورد نیاز و سایر امکانات.

سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت تعاونی
نکات سهم اعضاء تعاونی در تهیه سرمایه شرکت تعاونی

    سهم تمام اعضاء در تهیه سرمایه شرکت یکسان است فقط در حالی که مجمع عمومی تایید نموده باشد که برخی از اعضاء سهم بیشتری پرداخت نمایند.
    دراین شرایط حداقل و حداکثر سهام میبایست در اندازه ی باشد که وزارت تعاون مناسب با گونه و اعضاء تعاونی ها مشخص می نماید.
    عضو یا اعضاء تعاونی قادرند با مراعات قوانین این قانون سهم خود را به دیگر اعضاء و یا اشخاص اخیر حائز شرایط واگذار نمایند.
    تعهدات مالی اعضاء تعاونی محصور به میزان سهام یعنی سرمایه ای است که سپرده اند فقط اینکه در قرارداد موارد دیگری منوط شده باشد.
    تعهدات دستگاه های دولتی که در تعاونی شرکت کرده اند به میزان سرمایه منسوب به آن هاست فقط در حالی که در قرارداد موارد دیگری مشخص و منوط شده باشد.

شایان ذکر است که هر تعاونی زمانی که ثبت و تاسیس می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تسویه شده باشد و زمانی که به شکل نقدی و غیر نقدی باشد ابتدا احتساب و تقویم گردیده و سپس ارائه شده باشد.
نفع و ضرر شرکت های تعاونی

اغلب سود خالص شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی به شرح زیر است:

    مبلغی به حکم ذخیره قانونی
    مبلغی ( درصدی ) به عنوان اندوخته احتیاطی
    درصدی به عنوان حق تعاون و آموزش
    درصدی به عنوان پاداش مدیران و کارکنان و بازرسان
    بقیه برابر اساسنامه بین اعضاء تقسیم می گردد.

اول : ذخیره قانونی

    دست کم ۵ درصد به بالا به تایید مجمع عمومی به حکم ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی واریز می گردد و مقصود از این امر اینست که اگر تعاونی دچار بحران و یا سختی های مالی شد بتواند از ذخیره قانونی مصرف نموده مشکل مالی را رفع نماید. ( بهره گیری تا نصف ذخیره قانونی )
    ذخیره قانونی تا زمانی که به مقدار یک چهارم معدل سرمایه سه سال پیش شرکت برسد اجباری است.
    تعاونی ها می توانند حداکثر تا نیم ذخیره قانونی خود را برای بیشتر شدن سرمایه به کار برند.

دوم : اندوخته احتیاطی

اغلب به توصیه هیئت مدیره شرکت و تایید مجمع عمومی درصدی از سود خالص شرکت ( حداکثر ۵ % ) با موضوع اندوخته پیش بینی شده به حساب ویژه واریز می گردد و وضعیت و روش مصرف آن با تایید مجمع عمومی است.

شرکت ثبت حقوقی کریم خان می تواند نه تنها در راستای سهم اعضاء تعاونی در تامین سرمایه ثبت شرکت تعاونی ازسوی شما بازرگانان شریف در کوتاه ترین زمان ممکن همراهی و راهنمایی نمایید.

نظرات() 



بررسی حقوق و تکالیف و مسئولیت مالی اعضای شرکت تعاونی

با عضو شدن در شرکت تعاونی  حقوق، وظایفی برای اعضا فراهم می شود که در این نوشتار آن را نظارت می کنیم :

حقوق و تکالیف و مسئولیت مالی اعضای شرکت تعاونی
حقوق عضو

در شرکت تعاونی حقوق عضو به تفسیر ذیل می باشد:
الف)حقوق به کارگیری از خدمات شرکت

اعضا می توانند از فعالیت‌ها، توانایی ها و تسهیلاتی که شرکت تعاونی عرضه می نمایند برخوردار می شوند.بهره گیری از این خدمات حقی است که به طور معمول به دلیل عضو شدن در شرکت تعاونی امکان پذیر می باشد و نمی توان فردی را از این حقوق بی نصیب نمود و در به کارگیری آن چارچوبی تعیین کرد. برتری بعضی از افراد بر سایرین در بهره گیری از این حقوق پسندیده نمیباشد.
ب) حقوق حاضرشدن در مجامع عمومی و حق رای

هریک از اعضا شرکت تعاونی در مجامع عمومی می توانند رای دهند و در آنجا حاضر باشند.بنا به توضیحات قانون : مجمع عمومی شامل اعضای تعاونی یا وکیلان دارای اختیار کامل به صورت معمول و شگرف ایجاد می گردد و هریک از اعضا بدون توجه به اندازه سهمشان تنها اجازه یک رای را دارند.پس اعضا شرکت می توانند در این مجمع عمومی حضور یافته و درمورد فعالیت های طرح شده در آن رای خود را اعلام نمایند.

اعضا قادرند حقوق حاضرشدن و رای خود را در مجمع به شخصی دیگر به نام وکیل دارای اختیار کامل خود تسلیم نمایند، به بیانی دیگر این امور در مجمع به صورت شخصی یا توسط وکیل صورت می گیرد.حقوق رای مشمول تمامی فعالیت های مورد توجه در مجامع عمومی و تصمیم گیری درمورد آن ها می باشد.و هیچ کس قادر به ارائه یک رای بیشتر با وکالت نمی باشد؛ به غیر از شرکت های تعاونی بزرگ ( شرکت های دارای تعداد اعضای بیشتر از ۵۰۰ نفر) که هریک از افراد به غیر از رای خود،دارای دو رای با وکالت هم می باشند.
ج) حقوق نظارت

هریک از اعضا شرکت تعاونی در کلیه فعالیت های مربوط به آن حق بررسی دارند. قوانین قسمت تعاونی : ” مطابق اساسنامه، اشخاص در تمامی فعالیت های تعاونی ،دارای حق نظارت و بررسی می باشند” .
د) حقوق تقاضای تاسیس مجامع عمومی

هریک از اعضا شرکت تعاونی قادرند نسبت به تاسیس مجامع عمومی اقدام نمایند.در جهت تاسیس مجمع عمومی عادی،حداقل یک پنجم اعضا تقاضا می شود و همچنین تاسیس مجمع عمومی عادی، دست کم یک پنجم اعضا و مجمع عمومی فوق العاده یک سوم اعضا ضروری می باشد.که این تقاضاها میبایست به هیئت مدیره عرضه گردد.
ه) حقوق منتخب به عضویت هیئت مدیره و بازرسی

افراد شرکت تعاونی با داشتن شروطی که در قانون تعاونی و اساسنامه شرکت تعاونی تعیین گشته ،قادرند با در دست داشتن مدارک مرتبط ،درجهت گزینش در هیئت مدیره یا عنوان ناظر ،تقاضای کاندیدی خود را به شرکت تعاونی اعلام نمایند. و چنانچه از سوی مراجع مربوطه دارای ضوابط لازم باشند،به صورت کاندید در انتخابات در جهت گزینش اعضای هیئت مدیره یا بازرسان شرکت نمایند.
و) حقوق واگذاری سهم به فردی دیگر.

اعضا شرکت تعاونی می توانند با رعایت قوانین و بنا به صلاح دید و هماهنگی هیئت مدیره سهام خود را به دیگر اشخاص همان شرکت تعاونی یا اشخاصی که خواهان عضویت در آن شرکت می باشند انتقال نمایند.
ز) حقوق استفاده از مزایای سالانه

استفاده از سود خالص سالیانه شرکت از مزایای دیگر عضویت در شرکت تعاونی می باشد.البته در هر سال مالی از میزان سود خالص این شرکت ، مقادیری به منظور اندوخته قانونی و احتیاطی ، حقوق تعاون و آموزش، و پاداش ها برداشت می شود و بقیه آن، – باتوجه به اساسنامه و شروط حین قرارداد – تقسیم بندی می شود.بنابراین استفاده از سود شرکت، یکی از حقوق اعضا به شمار می آید.
ح) حقوق بهره گیری از پاداش سالانه

در پایان هرسال درصدی از سود خالص بنا به نظر هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی به اعضا (کارمندان و مدیران و بازرسان ) به عنوان پاداش اختصاص داده می شود.حقوق هریک از افراد تعاونی در جهت بهره گیری از این مزایا طبق ضوابط موجود در مصوبه مجمع نام برده مشخص می گردد.
ط) حقوق استعفا

هریک از اعضا میتوانند از عضویت خود کناره گیری کنند.بنا به ماده ۱۲ قانون تعاونی: ” خارج شدن اعضا از تعاونی به صورت اختیاری می باشد و قادر به جلوگیری از آن نمی باشیم “. پس اعضا شرکت تعاونی هز زمانی که اراده کنند می توانند از عضویت خود کناره گیری کنند.
ی) حقوق شکایت

اعضای شرکت قادرند ادعاکننده سرپیچی هیئت مدیره یا مدیر عامل شوند و از آن ها نیز شکایت کنند. این مورد به بازرس شرکت ارائه شده و می توانند به صورت آشکارا به مراجع قضایی رجوع نمایند. شکایت اشخاص از روند انتخابات عضوهای هیئت مدیره یا ناظران، به وزارت تعاون ارائه می گردد.

عرضه خدمات حرفه ای ثبتی در موسسه تخصصی حقوقی ثبت شرکت کریم خان توسط کارشناسان با مشاوره رایگان شما عزیزان را در زمینه حقوق و مسئولیت مالی اعضای شرکت تعاونی راهنمایی می کنند.

نظرات() 

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

روش های ثبت طرح صنعتی در داخل و خارج از کشور

نویسنده: nazanin nazanin   



موسسه ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد روش های ثبت طرح صنعتی در داخل و خارج از کشور را ارائه دهد.براساس ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری ، هر نوع ترکیب خطوط یا رنگ ها و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن ، به شکلی که ترکیب یا شکل یک محصول صنعتی یا فراورده از صنایع دستی را عوض کند،طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی فقط رسیدن به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری شامل پشتیبانی از این قانون نمی باشد.

روش های ثبت طرح صنعتی در داخل و خارج از کشور
روش های ثبت طرح صنعتی
الف- ثبت طرح صنعتی در ایران

ثبت طرح صنعتی ملزم به ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت است که بوسیله سامانه ی اینترنتی به نشانی http://www.iripo.ssaa.ir صورت می گیرد.قابل توجه است ،درخواست کنندگان محترم علاوه بر ثبت اظهارنامه ی طرح صنعتی،قادرند دیگر تقاضاها خود را ازجمله اصطلاح اظهارنامه طرح صنعتی و چاپ و بررسی اظهارنامه بوسیله ی همین سیستم اعلام نمایند و از تصمیم اداره آگاه شوند.
مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح صنعتی

    کامل کردن دو نسخه اظهارنامه طرح صنعتی
    مدارک مثبت شناسایی درخواست کننده و طراح؛(ازجمله کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده جهت افراد حقیقی و آگهی تشکیل و آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی به شکل واضح)
    مادامی که طرح صنعتی دو بعدی باشد،۵ مدل از شکل یا تصویر گرافیکی یا ۵ مدل از طرح نگاشته شده به موضوع نمونه
    مادامی که طرح صنعتی سه بعدی باشد،۵ مدل از شکل یا تصویر گرافیکی یا ۵ مدل از طرح نگاشته شده به موضوع نمونه
    در طرح صنعتی سه بعدی،مرجع ثبت قادراست نمونه از آن را به همراه اظهارنامه تقاضا کند.اندازه نمونه درخواستی که تقاضا کننده از مدل طرح خود تسلیم می کند،باید حداکثر ۲۰*۲۰ *۲۰ سانتی
    متر و وزن آن حداکثر ۲ کیلوگرم و از ماده ی مستحکم و غیرقابل خراب شدن باشد
    تقاضایی کتبی(به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی)حاکی بر عدم قید اسم طراح،در حالی که طراح نخواهد بود اسم شخص ذکر شود.
    فیش مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و درحالی که اظهارنامه مشمول دو یا چند طرح صنعتی است فیش مربوط به پرداخت هزینه های اضافی
    مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با ارائه اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن زمان ارائه شود.
    مدارک نمایندگی،زمانی که درخواست کننده به وسیله نماینده قانونی به اجرا شود

شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسالی

    اندازه تصاویر حداکثر A4 وحتماَ بصورت عمودی اسکن شده باشد.
    در تصاویر فرستاده شده طرح باید در یک زمینه ساده،به شیوه ی که قابل مشاهده باشد قرار گیرد.
    تصویر اجناس بصورت رنگی و حداکثر حجم آن KB500 باشد.

مراحل ثبت طرح صنعتی

    آماده کردن مدارکی که درمتن فوق قید شد.
    ورود به سامانه http://www.iripo.ssaa.ir و کامل کردن راه های خواسته شده

این مراحل به شرح زیر است:

    مشخصات مالک،نماینده قانونی،اخذ ابلاغ،مشخصات طرح و …
    بارگذاری پیوسته ها اظهارنامه(مدارک مثبت شناسایی(حقیقی/حقوقی)،تصویر اجناس،وکالتنامه)
    بررسی اطلاعات و ضمیمه
    پرداخت هزینه و اخذ شماره اظهارنامه (پرداخت هزینه به منظور تصویب و ثبت نهایی اظهارنامه برداشت خواهد شد و بازپس گرفتن هزینه و تغییر اطلاعات و ضمیمه امکان پذیر نمی باشد).
    بعد از اخذ شماره اظهارنامه مادامی که درخواست ثبت طرح صنعتی مورد تایید مرجع ثبت قرار گیرد اطلاعات به صورت پست الکترونیکی(ایمیل) و یا پیامک به تقاضاکننده اعلام می گردد و شخص میبایست ظرف ۳۰ روز بعد از زمان اعلام،برای پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی بوسیله سامانه به پرداخت هزینه مبادرت کند.درحالی که عدم پرداخت هزینه در زمان تعیین شده ،اظهارنامه بلااثر می باشد.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج ۶۰ روز است.
    آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
    در اتمام آگهی رسمی روزنامه توسط سامانه به اداره اشاره کنید.
    شایان ذکر است ،زمان اعتبار طرح صنعتی پنج سال از زمان ارائه اظهارنامه ثبت آن خواهد بود.این زمان را میشود برای دو دوره پنج ساله پی در پی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید کرد.پس از انقضاء هر دوره که از پایان بعدی دوره شروع می شود یک زمان شش ماهه جهت پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه دیرکرد را باید پرداخت کنند.

ب- روش های ثبت طرح صنعتی در خارج از کشور
۱-ثبت ملی

شیوه ی ثبت ملی به شکل ثبت در کشور خودمان است . بدین معنی که تقاضا کننده می بایست بعد از انتخاب کشور هدف با انتخاب وکیل یا مراجعه حضوری ( بستگی به قانون ملی کشور هدف دارد )تمامی مدارک را به زبان کشور مورد نظر ترجمه بعد از تایید مراجع صلاحیت دار به اداره مربوطه تسلیم نماید که ملزم پرداخت هزینه و زمان بیشتری خواهد بود.
۲-ثبت منطقه ای

برخی از کشورها دارای معاهده همکاری منطقه ای می باشند که در زمان ثبت در یکی از کشورهای عضو،دیگر کشورهای عضو آن معاهده آن طرح را پشتیبانی خواهد شد.انجمن های منطقه ای مشمول زمینه های زیر می باشند:

    الف-اداره منطقه مالکیت صنعتی آفریقا (ARIRO) جهت پشتیبانی از طرح ها در کشورهای افریقایی انگلیسی زبان
    ب- اداره طرح های بلوکس (BDO) جهت پشتیبانی در بلژیک هلند و لوکزامبورگ
    ج-اداره متحد کردن بازارهای داخلی (OHIM) جهت طرح های انجمن های در کشور عضو اتحادیه اروپایی
    د-سازمان مالکیت معنوی آفریقا (OAPI) جهت پشتیبانی از کشورهای آفریقایی فرانسه زبان

۳-ثبت بین المللی

در اولین گام باید اعلام کنیم که در هیچ جای از جهان سازمانی وجود ندارد که شما طرح صنعتی،علامت تجاری یا نشان جغرافیایی،اختراع مورد درخواست خود را در یک کشور ثبت نموده و در دیگر کشورها پشتیبانی کند.مادامی که در قبل شرح داده شده است تنها در ثبت منطقه ای آن هم در شرایط خاص چنین سازمانی وجود دارد به هر حال جهت ثبت بین المللی شما مطابق تراضی نامه لاهه معاهده ای که با هدف ثبت بین المللی ” تقاضای یکپارچه ” طرح صنعتی به وجود آمده و سازمان جهانی مالکیت معنوی (Wipo) سرپرست اجرای آن است.

(ممکن است برخی کشورها درخواست ثبت شما را پذیرفته بعضی از کشورها هم نپذیرند) در صورت پذیرش در کشورهای مورد درخواست مورد پشتیبانی قرار خواهد گرفت اما کشورهایی که درخواست شما را رد کردند شما می توانید به این تصمیم معترض شوید.مادامی که ثبت شود مورد پشتیبانی قرار خواهد گرفت اگر هم درخواست شما دوباره رد شود تحت پشتیبانی قانون آن کشور نخواهد بود.

در حال حاضر کشور ما عضو این موافقت نامه نیست، اما کشورما در باب ثبت بین المللی اکتشاف به معاهده PCT در باب ثبت بین المللی علائم تجارت به معاهده پروتکل مادرید در خصوص ثبت بین المللی نشان جغرافیایی به معاهده لیسبون در باب ثبت مبدا غیرحقیقی اجناس به معاهده مادرید عضو می باشد.(۱)

۱-پایگاه اینترنتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
قوانین قرارداد اتحادیه پاریس

قابل توجه است که،قانون پیوستن دولت ایران به اتحادیه پاریس جهت پشتیبانی صاحبان صنعتی جهت کسانی که موسسات آن ها در خارج از ایران واقع است و عضو اتحادیه نام برده می باشند امتیازات قائل شده است،که بصورت مختصر درزیر توضیح داده شده است:

    اعضای اتحادیه در دیگر کشورهای عضو اتحادیه از نظر حقوق مالکیت صنعتی از همان امتیازاتی بهره میبرد که تابعین آن کشور دارا می باشند منوط بر آنکه موارد و مقدماتی را که برای اتباع کشور در نظر گرفته شده است رعایت نمایند.
    عضو اتحادیه که در کشور خود علامتی را به ثبت رسانیده است قادر است پشتیبانی علامت خود را در کشورهای سایر عضو اتحادیه ادامه دهد به غیر آنکه علامت نام برده به حقوق کسب شده افراد لطمه وارد سازد.
    عضو اتحادیه که در کشور خود درخواست ثبت علامتی را نموده است در دیگر کشورهای عضو اتحادیه در مدت ۶ ماه پس از درخواست ثبت جهت درخواست ثبت همان علامت حق تقدم دارد.
    علامات معروف در تمامی کشورهای عضو اتحادیه مورد پشتیبانی قرار می گیرند.
    اعضای اتحادیه از ثبت علاماتی که مشابه نشان ها و درفش ها و مهرها و دیگر علامات رسمی اعضای اتحادیه باشند و علامات مذکور به دفتر بین المللی اتحادیه اعلام شده باشد خودداری خواهند نمود.
    نسبت به حق واگذاری علامت و همچنین اعطاء بهره بردن از علامت و بهره بردن چند شخص از علامت امکانات در نظر گرفته شده است.
    در نمایشگاه ها علامت ها مورد پشتیبانی قرار می گیرند.
    چگونگی محصولی که علامت کارخانه یا تجارتخانه میبایست روی آن درج شود نمی تواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت نام برده شود.
    قوانین جهت ضبط و توقیف اجناس تقلبی مد نظر قرار دارد.
    صاحبین عضو اتحادیه موظف اند پشتیبانی واقعی اتباع اتحادیه را در برابر رقابت نامشروع حمایت می کنند.

همراهی متخصصان مجرب ما را در ثبت حقوقی ثبت کریم خان پذیرا باشید تا در کوتاه ترین زمان ممکن شما روش های ثبت طرح صنعتی در داخل و خارج از کشور و رسیدن به اهدافتان یاری کند.

نظرات() 

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

ثبت شرکت سهامی خاص در تهران

نویسنده: nazanin nazanin   



موسسه حقوقی کریم خان درباره ثبت شرکت سهامی خاص در تهران توضیحات می دهد. جامع ترین گونه شرکت تجاری ،شرکت سهامی میباشد که سرمایه در آن به سهام تقسیم بندی شده است و هر یک از شرکا در شرکت به اندازه سهامی که خریداری کرده اند شریک می باشند و وظیفه آن ها متناسب با سهامشان می باشد.

ثبت شرکت سهامی خاص در تهران

ماده ۴ لایحه اصلاح قانون تجارت بیان کرده: ” شرکت سهامی به دو قسمت تقسیم بندی می شود :

    شرکت های سهامی عام
    شرکت های سهامی خاص

شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص حداکثر تعداد اعضا سه نفر یا بیشتر می باشد که بیشتر از جمعی با دوستان و آشنایان تاسیس می گردد .سرمایه آن به وسیله بنیان گذاران تهیه گشته و باید در آغاز تاسیس ۳۵% از سرمایه شرکت به وسیله اعضاء در حساب ویژه بانکی پرداخت گردد.در شرکت سهامی خاص پذیره نویسی و مجمع عمومی موسس کارآیی ندارد.

این شرکت از زمانی تاسیس می گردد که مدیران و بازرسان به صورت کتبی عنوان خود را دریافت نمایند، ازاین رو پیش از به ثبت رسیدن شرکت در اداره ثبت شرکت ها ، شرکت سهامی تاسیس می گردد. شایان ذکر است،در تهران مراجع ثبت شرکت ها ، اداره ثبت شرکت ها می باشد و در شهرستان ها چنانچه ادارات ثبت شرکت ها کارایی نداشته باشد،در اداره ثبت اسناد و املاک صورت می گیرد.
تفاوت شرکت سهامی خاص و عام

    حداقل تعداد مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام ۵ نفر و در شرکت سهامی خاص ۳ نفر می باشد. ( مواد ۳ . ۱۰۷ ل. ا. ق. ت )
    در جهت مهیا نمودن سرمایه در شرکت سهامی عام پذیره نویسی عمومی صورت می گیرد، ولی در شرکت سهامی خاص حق رجوع به عموم را ندارد.
    در جهت تشکیل شرکت سهامی عام حداقل سرمایه ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد، ولی درشرکت سهامی خاص ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال می باشد.
    سهام شرکت سهامی عام در بازار بورس قابلیت فروش دارد، ولی شرکت سهامی خاص اینطور نمی باشد.
    صدور برگه های قرض در شرکت سهامی عام امکان پذیر می باشد اما در شرکت سهامی خاص مقدور نمی باشد.
    در شرکت های سهامی عام واگذاری سهام به توافق سهامداران بستگی ندارد،اما در شرکت سهامی خاص واگذاری سهام به موافقت مدیران یا مجامع عمومی مربوط می باشد.

مشخصات شرکت های سهامی خاص

    در شرکت سهامی خاص حداقل دارایی ، یک میلیون ریال می باشد.
    حداقل تعداد اعضا سهامداران سه نفر است.
    حداقل تعداد مدیران نیز سه نفر می باشد.
    در این نوع شرکت مبلغ اسمی هر سهم محدود نمیباشد.
    سهام این شرکت در بورس قابلیت فروش ندارد.
    برگه های قرض در شرکت های سهامی خاص، چاپ نمی گردد.
    واگذاری سهام به توافق دیگر شریکان بستگی دارد.

ارکان شرکت سهامی خاص

    مجامع عمومی ( مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )
    هیئت مدیره
     بازرسان

اسم شرکت سهامی

در نام شرکت سهامی خاص کلمه” شرکت سهامی خاص ” فوراً پیش یا بعد از اسم اصلی شرکت در تمامی برگه ها و آگهی های شرکت به صورت صریح درج می گردد.

چنانچه در اسم شرکت ” سهامی خاص ” به کار برده نشود، آیین گذار انجام فعالیت های آن را تضمین نمی کند،ولی با تجاوز در این کار می توان با شرکت های سهامی و شرکت های بامسئولیت محدود را با یکدیگر مقایسه نمود،مطابق ماده ۹۵ ق. ت: وظیفه شریکان این شرکت در مقابل اشخاص ثالث وظیفه تضامنی می شود،همچنین در شرکت های سهامی هم درج ننمودن کلمه” شرکت سهامی خاص ” باعث می شود که وظیفه سهامداران شرکت ذکر شده در مقابل اشخاص ثالث تضامنی گردد.
اساسنامه شرکت سهامی

از برجسته ترین و اساسی ترین پایه های شرکت سهامی ( عام و خاص ) ،اساسنامه می باشد که شامل مسئولیت و توانایی هیئت مدیره ، بازرسان و مجامع عمومی که نمایان کننده سیاست های کلی، قوانین و فرآیند انجام فعالیت های شرکت می باشد.

اساسنامه پیرو نظریه سهامداران می باشد که در آن چارچوب های قانون رعایت شده است.اساسنامه شامل موردهای ذیل می باشد:

    نام شرکت .
    موضوع عملیات شرکت .
    زمان شرکت .
    مرکز اصلی شرکت .
    میزان سرمایه شرکت به همراه مشخص نمودن اقسام نقد و غیر نقد.
    تعیین تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن
    طرز واگذاری سهام بانام.
    چگونگی تعویض سهام بانام به بی نام و برعکس
    نحوه اجرای افزایش یا کاهش سرمایه شرکت .
    موعد تاسیس و چگونگی دعوت مجامع عمومی .
    قوانین مربوط به تاسیس مجامع عمومی، توالی اداره آن ها،طرز دریافت رای در جهت ارزش تصمیمات .
    شیوه وضعیت گزینش و برکناری مدیران، زمان ماموریت و مسئولیت آن ها
    چگونگی انتصاب بازرس یا بازرسین و زمان کار و عملیات آن ها.
    تعیین ابتدا و انتهای سال مالی و شیوه و زمان تهیه ترازنامه و تخمین سود و زیان و طرز تقسیم آن .
    ضوابط صدور برگه های قرض در شرکت های سهامی عام
    چنانچه تشکیل سهام برجسته لحاظ گردد، مشخص نمودن تعداد و امتیازهای مرتبط به آن .
    چگونگی تعطیلی و طرز ارائه تزکیه امور آن .

چگونکی تاسیس شرکت سهامی خاص

درجهت تشکیل و به ثبت رسیدن شرکت سهامی خاص میبایست مدارک ذکر شده را به مراجع ثبت شرکت ها ارائه نمود.

    ارائه اساسنامه شرکت دارای امضاء تمامی سهامداران
    اظهارنامه حاکی بر اینکه تمامی سهام شرکت از جمله نقد و غیرنقد تصدیق شده و دارای امضاء باشد.
    دارایی نقدی شرکت حداقل از ۳۵% تمام سهام کمتر نباشد.
    چنانچه کلیه سرمایه نقدی باشد میبایست به طور کامل پرداخت گردد.
    چنانچه بخشی از دارایی شرکت غیرنقدی باشد میبایست برآورد گردد و به صورت تفکیک شده در اظهارنامه قید گردد.
    زمانی که شرکت سهام برتر داشته باشد میبایست نوع امتیاز و دلیل آن را در اظهارنامه به صورت شفاف قید شود.
    قید انتصاب نخستین مدیران و بازرسان شرکت در صورت جلسه ای به همراه امضاء تمامی سهامداران
    پذیرش کتبی عنوان مدیران و بازرسان شرکت تا مشخص شود که مدیران و بازرسان به تکلیف و تعهد خود آگاه هستند.

در موسسه حقوقی کریم خان برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره رایگان تخصصی،در زمینه ثبت شرکت سهامی خاص با همکاران ما تماس حاصل نمایید.

نظرات() 

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

ثبت شرکت مهندسی معکوس

نویسنده: nazanin nazanin   

موسسه حقوقی کریم خان درمورد ثبت شرکت مهندسی معکوس توضیحاتی ارائه می دهد.در دنیای پیشرفته امروزه سرعت تغییرات چنان بالا می باشد که ، فشار درجهت عرضه الگوهای جدید بیشتر می شود.از یک طرف دارندگان صنعت ها و افراد تولیدکننده ، با درخواست زیاد خریداران درجهت اجناس بروزتر رو به رو می شوند و از طرف دیگر با اندک بودن ماخذ،شرایط و با ارزش تر از همه زمان و آرمان های جدید مواجه اند؛مهندسی معکوس به سادگی از بعضی چارچوب های مذکور ،که با اهمیت ترین آن _ رسیدن به الگو ها و عقیده های جدیدی می باشد را_ گذر می کند.

ثبت شرکت مهندسی معکوس
مهندسی معکوس چیست

موسسه ها با به کاگیری از مهندسی معکوس، روند تشکیل اجناس خود را تعجیل می دهند،این طرح درکشورما و همچنین کشورهای در حال توسعه به دلیل آن که از لحاظ دانش نقشه و فناوری عقب تر از کشورهای پیشرفته می باشد،جوابی به فزونی توانایی طراحی و شتاب روند ایجاد مینماید.طرح یک شیوه عقلانی و روشمند درجهت مشخص نمودن اندازه نقص اطلاعات فنی برای حمایت از پدید آوردن یک محصول و اجرای یک کار دسته جمعی و یک پارچه در جهت کامل نمودن اطلاعات،یک کار بزرگ در روند مهندسی معکوس ایجاد می گردد.

در فرهنگ نامه آزاد ویکی پدیا هم اینگونه از مهندسی معکوس بیان گشته است:

«شهود کلیات فناوری یک کالا توسط بررسی شکل ،عملکرد یا وظیفه آن صورت می گیرد در این کار اکثرا کالا مثل ابزار مکانیکی،وسیله ای الکترونیکی یا طرحی نرم افزاری،مورد توجه واقع شده و ریزگان راندمان آن بررسی گردد؛البته این ارزیابی با مقصود این که ابزار یا طرحی نو ارائه شده تا نتیجه ای مانند کالای آغازین را دارا باشد عدم کپی در آن محصول لحاظ گردد.»

در عرصه های گوناگون سخت افزاری و نرم افزاری از مهندسی معکوس استفاده می شود از جمله: درجهت چیرگی بر نقص ها یا توسعه نیروی ابزارهای حاضر،تامین بخش های اضافی و تشکیل کانون های ترمیم و حفاظت ابزارهای توسعه یافته به منظور وسیله ای در جهت یادگیری،وسیله ای برای احداث اجناس نو و مناسب که از اجناس حاضر در بازار با قیمتی مناسب تر می باشد،وسیله ای درجهت هم چشمی و ترفیع عملکرد نرم افزارها بهره برداری می گردد و در چهارچوب سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر ارزش خاصی دارد.
 مزایای مهندسی معکوس

    تکوین استعداد نهفته برای جاذبه به موقع جابه جایی فناوری های توسعه یافته در گستره جهانی
    توانایی طرح یک کالا در مرتبه استاندارد های جهانی با خلق نقشه های نو و توسعه و ترقی کالا برای برطرف نمودن خواسته های مشتری مشابه کارکرد بهتر،افزایش خصیصه های مناسب و برطرف نمودن کاستی های کالا و همین طور خواسته های بازار مانند تحول فناوری یا ترقی آن و کاهش هزینه.
    امکان قابلیت ها و تایید تکنیکی_صنعت طراحی به وسیله آگاهی و تفهیم کامل اجناس(دریافت اطلاعات فنی محصول) و ایجاد اعتماد به نفس در مهندسان و کارشناسان فناوری دربرابر هنرهای وارداتی.
    آموزش نیروی کاردان لازم در پیشه های استراتژیک
    ایجاد طرح های رقابتی برای تفهیم اجناس رقیبان و ترقی بینظیر کالاهای خود.
    ایجاد اجرای مهندسی مجدد به کمک علوم فنی دریافت شده از طریق مهندسی معکوس

کاربردهای مهندسی معکوس در علوم مختلف

استفاده از مهندسی معکوس در علوم مهندسی رونق دارد،ولی در دانش های مختلف مانند پزشکی،نانو فناوری و روانشناسی هم حاضراند و از آن بهره های کثیری می شود.
تمایز مهندسی معکوس درمحدوده مهندسی با دیگر حیطه ها در مراتب پس ازمهندسی معکوس می باشد،به همین ترتیب ،مهندسی معکوس را انجام می دهند.که بعد از آگاهی و مسلط شدن بر قسمت های ایجادشده یک محصول، با بهره گیری از مهندسی مستقیم طراحی دوباره آن را اقدام می نمایند.ولی در دانش هایی مثل پزشکی،روانشناسی،فلسفه و …فقط از روند تحلیل به کار گیری می شود؛به این منظور که یک پزشک با ایجاد دوباره یک بیماری به معاینه نمی پردازد بلکه درجهت شناخت عامل های به وجودآورنده،از مهندسی معکوس بهره می برد و بعد از برطرف نمودن آن، اندام را ترمیم می کند.
ثبت شرکت مهندسی معکوس

ثبت شرکت مهندسی معکوس به دو گونه می باشد یا به قادریم در دو شکل این گونه شرکت ها را ثبت نمود، که شامل ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص

 در ذیل به بررسی شرایط و مدارک ثبت این شرکت ها می پردازیم :
شروط ثبت شرکت مهندسی معکوس با مسئولیت محدود

    سرمایه آغازین شرکت یک میلیون ریال است.
    حداقل دو نفر افراد شریک بالای ۱۸سال
    اظهار مدیر عامل حاکی بر اخذ تمام سرمایه

مدارک لازم برای ثبت شرکت مهندسی معکوس با مسئولیت محدود

    اقرار نامه امضا شده
    اخذ جواز چنانچه مجوزی بودن موضوع مطرح باشد
    کپی کارت ملی و شناسنامه
    اصل تاییدیه فقدان سوء پیشینه کیفری از پلیس+۱۰

شرایط مورد نیاز برای ثبت شرکت مهندسی معکوس سهامی خاص

    دارای حداقل سه نفر عضو و دو نفر بازرس که بازرس از اعضا نباشند.
    واریزحداقل ۳۵%از سرمایه به صورت نقدی
    دارای حداقل سرمایه ۱۰۰٫۰۰۰تومان

مدارک لازم در جهت ثبت شرکت مهندسی معکوس سهامی خاص

    کپی مدارک شناسایی اعضا (کارت ملی و شناسنامه)
    اصل تاییدیه فقدان سوء پیشینه کیفری از بهر کلیه عضوها
    دریافت مجوز چنانچه مجوزی بودن موضوع ثبت مطرح باشد
    امضاء اقرارنامه

همکاران ما در ثبت شرکت کریم خان، در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به اهدافتان در زمینه ثبت شرکت مهندسی معکوس یاری خواهند کرد.

نظرات() 

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

ثبت شرکت چیست؟

نویسنده: nazanin nazanin   



ثبت شرکت چیست؟

بین اشخاص حقیقی و حقوقی در قلمرو مشخص ازعمل به قانون ها قراردادی تجاری منعقد می شود که ثبت شرکت نامیده میشود.متقاضیان به راحتی میتوانند در “ثبت کریم خان “شرکت خود را ثبت کنند.

ثبت شرکت چیست؟

برابر ماده ۱۹۵ قانون تجارت ” ثبت تمامی شرکت های نام برده در این قانون اجباریست و مطابق عموم مقررات قانون ثبت شرکت ها است” به موجب قانون درج اسناد،ثبت شرکتنامه ها نیز الزامیست.

مادامی که هر گاه یکی از شرکت های تجاری مراحل مربوط به ثبت را انجام ندهد و به ثبت نرسند نه تنها صورت قانونی ندارد و درحالی که بر خلاف قانون بوده و مراجع قانونی توانایی جلوگیری از انجام فعالیت آن ها را دارند.

ثبت شرکت ، پیامدها مهمی از منظر شرکای شرکت و مراجعین بسیار حائز اهمیت است که به شرح زیر می باشد:

    ثبت شرکت سبب ایجاد گرایش بیشتری به همکاری و همچنین به شرکت اعتبار خاصی می بخشد.
    ثبت نمودن شرکت خود نوعی پیگیری است که مسئول آن انجام می دهند تا مشخص شود آیا برای این شخصیت حقوقی توجه های ممکنه و قوانین رعایت شده یا خیر.
    ازمنظر معامله کنندگان ثبت شرکت از درجه ای اهمیت بالایی برخورداراست که بدون اینکه به آن توجه کننده معامله نمی کنند.چون منعقد کردن قراردادهای بسیار مهم ملزم دانستن اینکه شرکت مذکور تا چه اندازه سرمایه دارد،اختیاران مدیران شرکت تا چه حد است ودراخر توانایی و قدرت شخص حقوقی به چه میزان است.ساختار تشکیل دهنده ی شرکت باید روزنامه های کثیرالانتشار چاپ گردد تا عموم درجریان کار این شرکت باشند،درحالی که در اکثر کشورها رایج است هر فرد خارجی حتی این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از اطلاعات آن آگاهی پیدا کند.«مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها از جمله ایرانی و خارجی برای اکثریت آزاد و هر ذینفعی می تواند رونوشتی از گواهی ثبت آنها تهیه کند»طبق آیین نامه ی مصوبه ی خرداد ۱۳۱۰ و مقررات ۱۰ اسفند ۱۳۲۷ وزارت دادگستری در کشور ما این قانون تصویب شده است.
    زمانی که شرکت به صورت رسمی ثبت شود، باعث میشود قراردادهای که بین شرکا رسمی منعقد شده اجازه ندهد تا بعدها هیچ یک مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیمات ادعایی بی اطلاعی نمایند و یا اعتراضات که درباره ی اسناد غیر رسمی به آن ها وارد نمایند مراجعه کنند.

از دیگر فواید ثبت شرکت می توان به دریافت وام از نهادهای دولتی که جز بهترین امتیازات و اعتبارات است اشاره کرد همچنین حضور در مناقصات و مزایدات که سود قابل توجهی برای هر دو طرف دارد را امکان پذیر می کند.
مرجع صلاحیتدار جهت ثبت فعالیت های تجاری

” اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ” طبق طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب شهریور ماه ۱۳۴۰ وزارت دادگستری مرجع ذیصلاح برای ثبت فعالیت های تجاری می باشد.لازم به ذکر است اداره اشاره شده پیش ازاین با نام ” اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات اداره کل ثبت ” درحال ثبت شرکت ها بود که پس از مصوبه مذکور به این اسم تغییر پیدا کرده است.
در ایران ، چه کسانی می توانند اقدام به ثبت شرکت نمایند؟

    تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله ایرانی و خارجی توانایی ثبت شرکت در ایران دارند.
    هیئت مدیره،مدیر عامل و یا بازرسین شرکت نباید سوء پیشینه داشته باشند ولی اشخاص دارنده سوء پیشینه مانعی جهت ثبت شرکت ندارند نیست.
    اشخاص خارجی می توانند بدون داشتن شریک ایرانی به صورت ۱۰۰% مالک در ایران شرکت ثبت نمایند.
    بدون وجود اشخاص حقیقی می توانند چند شرکت با هم شرکت مستقلی ثبت نمایند. به موجب بوجود آمدن اشتغال در ایران،سعی شده است تا این روند در ایران راحت طی گردد. (مدارک لازم گواهی ثبت شرکت+ کپی مدارک هویتی نمایندگان آن ها)

قانون ثبت شرکت ها

    اگرشرکتی که در ایران تاسیس شود و مرکزیت آن در ایران باشد ایرانی به حساب می آید
    شرکت های خارجی که در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری برای فعالیت اقدام می کنند باید در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت شوند و اگر در زمانی که مراجع قضائی تعیین کرده اند حضور نداشته باشند به حکم دادگاه علاوه بر محکومیت مجازات نقدی از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری می شود.
    حق ثبت شرکت های ایرانی و خارجی به موجب قوانین و مقررات تعیین میشود.

ثبت شرکت های داخلی

براساس ماده ۱۹۵ قانون تجارت ، ثبت تمامی شرکت های مذبور در این قانون ملزم به تابع کلیه مقررات قانون ثبت شرکت ها است.

براساس ماده ۱۹۶ قانون تجارت اسناد و مکاتبات که برای به ثبت رسانیدن شرکت الزامیست درآئین نامه وزارت عدلیه تعیین شده بصورت مختصر در ذیل آماده است:

    شرکت نامه حاوی مشخصات شرکت
    اساسنامه
    صورتجلسه مجمع عمومی
    صورتجلسه انتخاب هیات مدیره و قبولی آنان
    رسید سرمایه

طبق ماده ۱۹۷ ق.ت “درطی یک ماه اول تاسیس شرکت خلاصه شرکت نامه و پیوسته های آن وفق نظامنامه وزارت عدلیه اعلام خواهد شد”. ثبت درطی یک ماه اول تاسیس شرکت به انضمام خلاصه ای از شرکت نامه و پیوست های آن انتشار می آید”.آخرین اقدام جهت ثبت شرکت،صدور آگهی ثبت شرکت در روزنامه ی رسمی است.
ثبت شرکت های خارجی

روش ثبت شرکت مستقل خارجی درکشور ما شبیه ثبت شرکت داخلی است .تقاضایی ثبت باید به حضور اداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی برسد.تقاضانامه زمانی مورد قبول است که شرکت در کشورخود قانونی شناخته شده باشد.درمورد این موضوع ماده ی ۳ قانون ثبت شرکت ها اشاره می کند «هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند ازطریق شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران اقدام نماید باید در کشور خود شرکت قانونی شناخته شده و به ثبت رسیده باشد. »

بنابراین شرکت خارجی وقتی در ایران می تواند به ثبت برسد که در کشور خود به صورت قانونی ثبت شده باشد و شرکت تقاضاکننده ثبت باید مدارک و دلایلی برای اثبات این امر ارائه دهند.شرکتی که درخواست ثبت می کند،باید نزد مرجع ثبت شرکت ها ثابت کند که در کشور خود قانونی است.این امر با ارائه ی مدارکی از مراجع ذیصلاح کشور مربوط که توسط مقامات کنسولی ایران در آن کشور تصدیق شده باشد،تصدیق می کند.

مادامی که شرکت خارجی قبل از انجام کارهای ثبت به عملیات تجاری اقدام کند از نظر قانون ،خاطی و طبق قوانین با برخورد میشود.
اسناد لازم برای ثبت

ماده ی ۵ نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها،مصوب ۱۳۱۰ تقدیم داشتن مدارک زیر را الزامی میدارد:

    اظهارنامه ی ثبت
    یک نسخه گواهی از اساسنامه ی شرکت
    یک نسخه گواهی از اختیارنامه ی نماینده عمده شرکت در ایران و یک نسخه گواهی از اختیارنامه هر یک از آن ها درحالی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد.
    داشتن جواز از وزارتخانه یا سازمان دولتی و یا یک نهاد انقلابی و یا موافقت یکی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران درصورتی شرکت خارجی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی تنطیم گردید علاوه بر اسناد ذکرشده باید موارد امتیاز نامه با به تایید وزارت امور خارجه حاکی بر درستی آن امتیازنامه هم ارائه شده باشد تمامی اوراق نام برده باید به فارسی تهیه شده و یا یک نسخه ترجمه گواهی از آن به فارسی پیوست شود.

کارشناس ثبت شرکت پس از دریافت اسناد فوق از اداره ی ثبت شرکت ها، ،اظهارنامه شرکت را پیگیری می کند.طبق ماده ۶ نظامنامه ی مذکور،اظهارنامه موضوع بند ۱ ماده ۵ باید به فارسی نوشته شده،دارای نکات زیر باشد:

    نام کامل شرکت
    نوع شرکت از سهامی و ضمانتی-تضامنی-و مختلط و غیره
    مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
    تابعیت شرکت
    مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
    آخرین ترازنامه شرکت،منوط بر اینکه قوانین درحال حاضر و یا عرف تجاری کشور شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت،انتشارترازنامه شرکت را تنظیم کند.
    در چه مکان و در چه زمانی و در نزد کدام مرجع ثبت،شرکت درخواست کننده،طبق قوانین مملکت اصلی خود درج شده است.
    شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران اقدام می کند.
    شعب آن در کدام یک از نقاط ایران باشد.
    چنانچه شرکت چند نماینده مستقل دارد،نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.نماینده عمده شرکت در ایران چه کسی هست.
    اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که در ایران اقامت دارند و برای دریافت تمامی دستورات مربوطه به شرکت مورد اعتمادند.
    ضمانت به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین ترازنامه شرکت را در صورتی که ترازنامه نام برده مطابق فقره ششم این ماده انتشار باشد،به دایره ثبت شرکت ها بدهد.

براساس ماده ۸ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها،هرگاه ثبت شعبه شرکت خارجی درنظر باشد، عرضه مدارکی  اجباری است.
مدارک اجباری ثبت شرکت شعبه شرکت خارجی

    اظهارنامه ثبت به فارسی
    نسخه گواهی سند ثبت خود شرکت در ایران
    نسخه گواهی از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است.

زمانی که درخواست ثبت شعبه همراه با درخواست ثبت خود شرکت به عمل آید،ارائه نسخه گواهی سند ثبت خود شرکت اجباری نخواهد.
تسلیم تصدیق ثبت

به موجب ماده ۱۸ نظامنامه مذبور،”پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ثبت اسناد باید تاییدیه مبنی بر ثبت شرکت یا شعبه آن به درخواست کننده بدهد.تاییدیه نام برده باید به شرح زیر باشد:

    نام کامل شرکت
    نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
    مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
    تابعیت شرکت
    میزان سرمایه شرکت در زمان درخواست
    در چه امکان و درچه زمانی و پیش کدام مرجع صلاحیت دار شرکت درخواست کننده طبق مقررات کشور وی ثبت شده است.
    شرکت در چه زمینه ای صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران اقدام می کند.
    تاریخ ثبت
    امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

زمانی که تاییدیه،مراجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد نام برده شده،در تاییدیه نامه باید محل شعبه نیز اورده شود.
نشر ثبت شرکت

ماده ۲۰ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها لازم می دارد:”در طی یکماه از زمان ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن،حیطه وظایف ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه چاپ شود:

    خلاصه اساسنامه ی شرکت
    نام نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اسم همه ی نماینده ی مستقل که در ایران دارند.
    نام اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند
    نام شخص یا اشخاص که درایران اقامت دارند برای دریافت تمامی مکتوبات مربوطه به شرکت مورد اعتماد است.

براساس ماده ی ۲۱ نظامنامه:”موارد نام برده در مطالب فوق باید در یکی از روزنامه های محلی نیز چاپ شود که شعبه ی شرکت در آن جا تاسیس شده و یا می شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد،این انتشار باید در یکی از روزنامه های یومیه ی تهران و با ذکر اینکه مربوط به کدام شعبه است،انجام شود.انتشارات مذبور در این ماده نیز به وسیله دایره ی ثبت شرکت ها و به هزینه ی خود شرکت انجام شود.

“ثبت یک شرکت کاری آسان است هنگامی که تیم مجرب ما درموسسه حقوقی ثبت کریم شما را همراهی کنند.”

نظرات() 

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

رعایت حداقل سرمایه در کاهش سرمایه ثبت شرکت

نویسنده: nazanin nazanin   



اصول رعایت حداقل سرمایه در کاهش سرمایه ثبت شرکت

انواع تغییرات در سرمایه ثبت شرکت : بیشتر کردن سرمایه و کم کردن سرمایه .زیرا،همانگونه که احتمال دارد سرمایه شرکت بیشتر شود، زمانی هم تغییر سرمایه شرکت به وسیله کم شدن سرمایه شرکت انجام میشود . کم کردن سرمایه بر دو قسم است :

     کاهش اجباری سرمایه
     کاهش اختیاری سرمایه

رعایت حداقل سرمایه در کاهش سرمایه ثبت شرکت
کاهش اجباری سرمایه

زمانی که به دلیل ضررهای به وجود آمده حداقل نیمی از سرمایه شرکت از دست برود میبایست سرمایه شرکت به شکل اجباری کاهش پیدا کند، در غیراینصورت شرکت متلاشی خواهد شد.
کاهش اختیاری سرمایه

زمانی که بدون آن که کاهش سرمایه اجباری شود ، مجمع عمومی عالی رای به کاهش سرمایه دهد ، این کاهش را کاهش اختیاری سرمایه گوییم.
رعایت حداقل سرمایه در کاهش سرمایه ثبت شرکت

در این مورد که در کاهش سرمایه ، آیا میبایست حداقل سرمایه شرکت های سهامی یعنی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال جهت سهامی خاص و ۵۰۰۰۰۰۰ ریال جهت سهامی عام رعایت شود یا خیر، دقت کنید که :

     قانونگذار در ماده ۱۸۹ ل. ا. ق. ت تنها در مورد کاهش اجباری سرمایه اشاره کرده است که بعد از کاهش سرمایه، نمیبایست سرمایه شرکت از حداقل تنظیم شده قانونی که جهت شرکت های سهامی اشاره شده ، کمتر شود.
     درحالی که در مورد کاهش اختیاری سرمایه چنین پذیرشی وجود ندارد فقط توسط مرحله اول و همچنین طبق ماده ۵ ل. ا. ق. ت که بیان داشته است ” هنگامی که سرمایه شرکت پس از تشکیل به هر دلیل از حداقل نام برده در این ماده کمتر شود میبایست طی یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا مقدار حداقل تنظیم شده مبادرت انجام شود. ” میشود این تنظیم را در مورد کاهش اختیاری سرمایه هم جاری دانست. بدین معنی دقت کنید که هم در کاهش اختیاری و هم در کاهش اجباری سرمایه ، سرمایه شرکت نمیبایست ازحداقل تنظیم در قانون کمتر شود.

اعتراض به کاهش سرمایه

    تعرض به کاهش سرمایه ، در قانون در مورد کاهش اجباری سرمایه مشخص نشده و تنها در مورد کاهش اختیاری سرمایه مشخص شده است.
     در کاهش اختیاری سرمایه ملزم است که حقوق شخص سوم حفظ شود . به طور مثال اگر شخص سومی مانند یک موسسه مالی به اعتبار سرمایه شرکت وامی به شرکت داده باشد، احتمال دارد از کاهش سرمایه بیم از دست دادن داشته باشد ، برای آنکه ترس از دادن آن می رود که هنگام تسویه نکردن اقساط وام، سرمایه شرکت جهت پرداخت وام ، بسنده کنند . ( ماده ۱۹۳ ل. ا. ق. ت )
     در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت تک تک مالکین اوراق قرضه و یا بستانکارانی که دلیل قروض آنان پیش از زمان نشر آخرین آگهی حاکی بر کاهش سرمایه می باشد، قادرند طی دو ماه از زمان نشر آخرین آگهی ، تعرض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه عرضه کنند. ( ماده ۱۹۳ ل. ا. ق. ت )
     اگر از دید دادگاه تعرض نسبت به کاهش سرمایه وارد تعیین شود و شرکت برای تهیه تسویه قرض معترض وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد، نسپارد ، در این زمان آن دین حال شده و دادگاه به تسویه آن دستور خواهد داد. ( ماده ۱۹۴ ل. ا. ق. ت )
     در فرصت دو ماه نام برده در بند اول و در هنگامی که اعتراضی شده باشد، تا اتمام اجرای حکم قطعی دادگاه، شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است. ( ماده ۱۹۵ ل. ا. ق. ت )

شرکت حقوقی ثبت کریم خان،بزرگ ترین مرکز تخصصی جهت رعایت حداقل سرمایه در کاهش سرمایه ثبت شرکت در بین رقابی خود می باشد.

نظرات() 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو